Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Voor het ophangen van spandoeken hebt u geen vergunning van de gemeente nodig. De gemeente bepaalt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wanneer u wel een vergunning nodig hebt en wat u daarvoor moet doen.

Het spandoek mag de bruikbaarheid van de weg niet belemmeren (min. hoogte is 4,20 m) en mag geen gevaar veroorzaken. Het spandoek wordt bij voorkeur langs de weg (in plaats van over de weg) opgehangen of in voetgangersgebieden.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u de ontheffing krijgt. Zij let hierbij op het volgende:

  • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
  • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
  • Is er overlast voor omwonenden?
  • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Aanvullende informatie

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg voor een stevige bevestigingsmethode.
  • Zorg voor een bevestiging die geen schade aan boom, muur of lantarenpaal veroorzaakt.
  • Bekijk goed of op de locatie bevestigingsmogelijkheden aanwezig zijn.
  • Zorg dat het spandoek weerbestendig is.

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.