Wat is het?

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Voor het ophangen van spandoeken hebt u geen vergunning van de gemeente nodig. De gemeente bepaalt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wanneer u wel een vergunning nodig hebt en wat u daarvoor moet doen.

Het spandoek mag de bruikbaarheid van de weg niet belemmeren (min. hoogte is 4,20 m) en mag geen gevaar veroorzaken. Het spandoek wordt bij voorkeur langs de weg (in plaats van over de weg) opgehangen of in voetgangersgebieden.

Hoe werkt het?

Als u een spandoek wilt ophangen, vraagt u zichzelf dan het volgende af:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Kan de boodschap kwetsend zijn voor anderen?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op! De gemeente mag commerciƫle reclameteksten op spandoeken weigeren.

Wat moet ik doen?

U vraagt aan de gemeente of u uw spandoek mag ophangen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek wilt ophangen
 • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
 • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
 • hoe groot het spandoek is
 • een tekening of een foto van het spandoek

Aanvullende informatie

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.