De gemeente Nijkerk treft samen met Woning stichting Nijkerk (WSN) voorbereidingen voor het bouwen van 252 kwalitatief goede flexwoningen op een tijdelijke locatie in de wijk Spoorkamp. Deze woningen komen in een nieuw te bouwen buurt, vlakbij het Jaap van der Krol Bad, naast de bestaande opstapwoningen in Spoorkamp 2a. De flexwoningen worden sociale huurwoningen en bieden plek voor verschillende groepen woningzoekenden zoals jongeren, spoedzoekers, urgenten, statushouders en regulier woningzoekenden.

Tijdelijke bestemming wonen

Het gebied waar de flexwoningen zullen komen is nu nog grotendeels een braakliggend terrein. De gemeente heeft voor in ieder geval 15 jaar de tijdelijke bestemming ‘’wonen’’ toegekend. WSN gaat de woningen bouwen, verhuren en beheren. Het bouwen van de 252 flexwoningen sluit goed aan op de reeds gebouwde 49 opstapwoningen in Spoorkamp 2a. Hierdoor wordt het gebied een herkenbaar en prettig woongebied. Toekomstige bewoners krijgen de ruimte om bij te dragen aan een levendige, fijne en kansrijke buurt. Het ‘buurt maken’ krijgt een belangrijke rol in dit project. Hierbij zullen bewoners, partners, professionals en gemeenschappelijke voorzieningen betrokken worden.

Gesprekken met omwonenden en betrokkenen

Tijdens inloopavonden en individuele gesprekken heeft de gemeente in 2022 en 2023 gesproken met omwonenden en andere geïnteresseerden. Door deze participatie heeft de gemeente de wensen van omwonenden en deelnemers goed in kaart kunnen brengen. Dit is verwerkt in de plannen. Eén van de aanpassingen is dat er geen woningen voor arbeidsmigranten komen. Ook komt er geen hoogbouw in het gebied. De woningen worden maximaal vier verdiepingen hoog. De gemeente doorloopt nu alle stappen en procedures om te kunnen starten met de bouw. Het streven is om in maart 2024 met de werkzaamheden te beginnen. Als alles volgens planning verloopt zullen de eerste woningen eind 2024 beschikbaar komen.

Afbeelding 2: Op de foto staat om welk gebied het gaat
Afbeelding 2: Op de foto staat om welk gebied het gaat
Afbeelding 3: Impressie situatie
Afbeelding 3: Impressie situatie

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met projectleider Gerwin Duine. Hij is bereikbaar per e-mail: gemeente@nijkerk.eu. Het is ook mogelijk telefonisch contact op te nemen via het algemene nummer van de gemeente: 033 - 247 22 22.