Starters een kans op de koopwoningmarkt geven vinden we erg belangrijk. Daarom biedt de gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat maximaal kan worden geleend bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch worden gekocht.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer u tot één van de onderstaande doelgroepen behoort:

  • u woont minimaal een jaar in de gemeente Nijkerk;
  • u heeft tot en met uw 18de levensjaar minimaal vijf jaar onafgebroken in de gemeente Nijkerk gewoond; of
  • wanneer u niet in de gemeente Nijkerk woonachtig bent, maar voor minimaal 19 uur per week werkzaam bent voor een in de gemeente Nijkerk gevestigde werkgever en in bezit bent van minimaal een jaarcontract.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Voor de toewijzing van een Starterslening worden vanuit de gemeente een aantal voorwaarden gesteld, namelijk:

  • u koopt voor het eerst een woning;
  • u en/of uw partner is/zijn niet eerder eigenaar van een woning geweest;
  • u gaat de woning zelf bewonen; en
  • u en/of uw partner bent/zijn niet ouder dan 40 jaar.

Hoeveel bedraagt de starterslening?

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, met een maximum van € 30.000,-. De koopsom (of aanneemsom in het geval van nieuwbouw) van de woning is  niet hoger dan de maximale Nationale Hypotheek Garantie (NHG)‐grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. De NHG grens per 1 januari 2024 is € 435.000. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Wat moet ik doen?

Online Starterslening aanvragen (met DigiD)

De aanvraag van een Starterslening kent twee stappen. Een eerste stap is de aanvraag van de Starterslening bij de gemeente. Wanneer de gemeente de Starterslening voorlopig aan u toewijst kunt u vervolgens de tweede en definitieve aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) indienen. De beoordeling van SVn zal vervolgens leiden tot een beslissing over de daadwerkelijke toekenning van de Starterslening.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SVn(externe link).

Vul het online formulier in om een Starterslening aan te vragen. U heeft hier DigiD voor nodig.