Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een starterslening wanneer u tot één van de onderstaande doelgroepen behoort:

  • u woont minimaal een jaar in de gemeente Nijkerk;
  • u heeft tot en met uw 18de levensjaar minimaal vijf jaar onafgebroken in Nijkerk gewoond; of
  • wanneer u niet in Nijkerk woonachtig bent, maar voor minimaal 19 uur per week werkzaam bent voor een in Nijkerk gevestigde werkgever.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Voor de toewijzing van een starterslening worden vanuit de gemeente een aantal voorwaarden gesteld:

  • u koopt voor het eerst een woning;
  • u en/of uw partner is/zijn niet eerder eigenaar van een woning geweest;
  • u gaat de woning zelf bewonen; en
  • u heeft een (gezamenlijk) inkomen niet hoger dan € 53.000,-.

Hoeveel bedraagt de starterslening?

De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, met een maximum van € 30.000,-. De koopsom (en/of aanneemsom in het geval van nieuwbouw) van de woning is (vanaf 2023) niet hoger dan de maximale NHG‐grens van € 405.000, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Wat moet ik doen?

Online Starterslening aanvragen (met DigiD)

De aanvraag van een starterslening kent twee stappen. Een eerste stap is de aanvraag van de starterslening bij de gemeente. Wanneer de gemeente de starterslening aan u toewijst kunt u vervolgens de tweede en definitieve aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) indienen. De beoordeling van het SVn zal vervolgens tot een beslissing over de daadwerkelijke toekenning van de starterslening leiden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SVn(externe link).

Vul het online formulier in om een starterslening aan te vragen. U heeft hier DigiD voor nodig.