Met de speciale stimuleringsregeling geeft de gemeente Nijkerk de mogelijkheid om initiatieven in de openbare ruimte (beheer of inrichting) te (co)financieren.

Er zijn zoveel initiatieven te bedenken, waarmee we samen verantwoordelijkheid nemen voor onze directe leef- en woonomgeving. Zoals het omvormen van bestrating naar beplanting om onkruidgroei te voorkomen of juist voor nog meer groen in de buurt. Gezamenlijk de buurt vrij houden van hondenpoep of een ontmoetingsplek maken voor onze kinderen en/of ouderen.

De gemeente is benieuwd naar uw concrete voorstellen en goede initiatieven. U kunt uw aanvraag en plan van aanpak vanaf 1 januari 2021 indienen. Dit doet u door het forumlier in te vullen en uw plan (maximaal twee A4) bij te voegen.
Meer informatie over de regeling, de Visie Beheer Openbare Ruimte  en de voorwaarden voor het plan van aanpak vindt u op de pagina van de raadsvergadering van 10 september 2020, punt 4. De regeling zelf is op 23 december 2020 gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

Heeft u een idee, maar wilt u nog in gesprek over de haalbaarheid? Dan kunt u een e-mail sturen naar Karen Willemsen van team Vakspecialisten.
 

Ga naar het aanmeldingsformulier voor het initiatief.

Na afloop van het initiatief kunt u het opleveringsformulier invullen.