De structuurvisie geeft in grote lijnen aan welke plannen de gemeente Nijkerk heeft voor de inrichting van de ruimte in de komende jaren, met de blik gericht op 2030. Het is een grove schets die in de komende jaren verder wordt ingekleurd. In de structuurvisie benoemt de gemeente poorten, aandachtsgebieden en sleutelgebieden. Met de poorten wil de gemeente de toegang tot Nijkerk verbeteren. Met aandachtsgebieden wordt heel voorzichtig en terughoudend omgegaan. De sleutelgebieden vragen om actief beleid en investering om de structuurvisie te realiseren.