Kun je als gevolg van een lichamelijke of psychische beperking structureel niet bijverdienen naast jouw studie? Dan kun je mogelijk een maandelijks bedrag van de gemeente krijgen: de studietoeslag.

Wat is een studietoeslag?

Een studietoeslag is een bedrag dat je maandelijks krijgt als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan in het aangepaste artikel 36b van de Participatiewet.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je:

 • als gevolg van een ziekte of handicap structureel niet kunt bijverdienen naast jouw studie, en;
 • als je geen inkomen uit werk hebt (je mag wel een stagevergoeding ontvangen) en;
 • als je studiefinanciering krijgt op grond van de Wet studiefinanciering 2000, niet zijnde het ‘Leven lang leren krediet’, of;
 • als je een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en;
 • als je geen recht hebt op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Het kan zijn dat een geneeskundig advies nodig is om het recht op deze toeslag te bepalen.

De hoogte

De studietoeslag bedraagt:

 • vijftienjarigen € 98,58 per maand
 • zestienjarigen € 113,36 per maand
 • zeventienjarigen € 129,79 per maand
 • achttienjarigen € 164,30 per maand
 • negentienjarigen € 197,15 per maand
 • twintigjarigen € 262,87 per maand
 • vanaf 21 jaar € 328,59 per maand.

Als je een stagevergoeding krijgt, wordt het bedrag van de stagevergoeding afgetrokken van de studietoeslag. Dat is pas het geval als de stagevergoeding hoger is dan € 197,15 per maand. Je mag de studietoeslag vrij besteden.

Jouw vermogen of dat van je ouders heeft geen invloed op de studietoeslag.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de studietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal Team, bereikbaar via nummer (033) 247 22 22.

Nu aanvragen

Je aanvraag dien je in via het papieren formulier of online via het e-formulier. Let op: voor het online invullen heb je DigiD nodig.