Sport en bewegen als motivatie voor plezier, een goede gezondheid, sociale verbinding of prestatie. Binnen het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord werken onderwijs, sportclubs, welzijnsorganisaties en de gemeente Nijkerk samen aan een zo gevarieerd mogelijk sport- en beweegaanbod in de gemeente. Zo doen zij hun best om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende behoeften van alle doelgroepen. Er wordt ingezet om de maatschappelijke kracht van sport in de gemeente Nijkerk optimaal te benutten.

Iedereen kan nu een eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de doelen van het Sport- en Beweegakkoord.

Met het akkoord, wat in het voorjaar van 2020 gesloten is, willen de Nijkerkse sportverenigingen en -organisaties bereiken dat:

  • Er goed sportaanbod is voor kinderen, zodat ze een sportieve start kunnen maken.
  • Ook wil men dat sporten en bewegen bereikbaar is voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor ouderen.
  • Als derde streeft met naar sterke toekomstbestendige sportverenigingen en andere aanbieders van sport.

Lees het Sport- en Beweegakkoord.

Voorwaarden

  • De activiteiten zijn aanvullend op het huidige aanbod en dragen bij aan de doelen van het Sport- en Beweegakkoord.
  • U levert samen met anderen een actieve bijdrage aan de uitvoering van het initiatief.
  • Het gaat om een gezamenlijk, niet persoonlijk, belang.
  • De maximale subsidie per activiteit is € 2.500,- en de subsidie mag maximaal 50 % van de totale kosten bedragen.

Kijk voor een compleet overzicht van de voorwaarden in de subsidieregeling(externe link).

Hoe aanvragen?

De subsidie is eenmalig en kan nu worden aangevraagd, uiterlijk 8 weken voor de start van uw activiteit. U kunt de subsidie aanvragen door uw plan voorzien van een begroting met inkomsten en uitgaven op te sturen naar de gemeente.

Aanmelden

Organisaties die zich nog niet hebben aangesloten bij het Sport en Beweegakkoord en dat nog wel willen, kunnen contact opnemen met de gemeente, Stefan Staartjes, via email: s.staartjes@nijkerk.eu.