Cultuurverschillen

Elk individu is verschillend. En daarom is het beter om geen algemene kenmerken van een volk of groep mensen toe te passen op elk persoon uit die groep. Met die kanttekening in het achterhoofd zijn er wel een aantal algemene culturele verschillen te benoemen tussen Oekraïners en Nederlanders:

Communicatie

Nederlanders zijn gewend direct te communiceren. Nee is nee, ja is ja. In veel culturen is dat niet zo, of in ieder geval veel minder. Waar een Nederlander vraagt of je koffie wilt of wil mee-eten dan verwacht hij of zij duidelijk antwoord: ‘ja, graag’ of ‘nee, dank je’. Maar in Oekraïne is men gewend om dat eerst af te wijzen in de verwachting dat het nog een of meer keren wordt gevraagd. Daar geldt het als onbeleefd als je meteen ‘ja’ zegt.

Ook communicatie. Volgens Oekraïners zelf glimlachen ze minder dan Nederlanders. Niet omdat ze ontevreden of ongelukkig zijn maar omdat dat minder gebruikelijk is. Onthoud dat als u als Nederlandse gastvrouw of -heer wat doet voor uw gasten uit Oekraïne.

Analyses

Verder leggen Nederlanders en Oekraïners zaken op een tegenovergestelde manier uit. Nederlanders hanteren de ‘journalistieke’ manier door eerst met de bevindingen, conclusies of een voorbeeld te komen om daarna de argumenten te noemen. In een betoog of discussie beginnen Oekraïners juist met dat laatste en sluiten af met een conclusie, bevinding of voorbeeld.

Vertrouwen

In Oekraïne is men vanouds (enigszins) wantrouwend ten opzichte van derden, waaronder vertegenwoordigers van de overheid. Nederland geldt juist als een zgn. high trust society. Een samenleving waar we elkaar redelijk tot goed vertrouwen, ook de overheid. Nederlanders kijken meer naar wat je kan, Oekraïners meer naar wie je bent, d.w.z. in welke relatie ze tot je staan.

Leiderschap

Vanouds zijn Nederlanders minder dan anderen onder de indruk van titels en functies en verwachten ze veel meer dan andere een vorm van democratische leiderschap. Oekraïners vinden het lastig als er geen duidelijke leider is. 

Afspraak

In Nederland geldt afspraak is afspraak, ook in de privésfeer. In het algemeen houdt men zich redelijk precies aan de tijd. In veel culturen gaat men daar flexibeler mee om, ook in de Oekraïense cultuur.

Praktische verschillen

Van verschillende kanten komen opmerkingen over het dragen van schoenen binnenshuis (aan in Nederland, uit in Oekraïne), een zware lunch in Oekraïne versus een lichte broodmaaltijd tussendoor in Nederland, koude huizen in Nederland tegenover goed gestookte huizen in Oekraïne, een wat hoger milieubewustzijn in Nederland dan in Oekraïne, enz. 

Nogmaals, dit zijn algemene beelden, maar ieder individu is verschillend. Bovendien zit hier geen waardeoordeel aan. Van culturele verschillen kan je leren en het een is niet (altijd) beter dan het andere. 
 

Taalkaartje UA-NL

Download hier de taalkaart UA-NL.