Voor het exploiteren van een terras of uitstalling is in de gemeente Nijkerk geen vergunning nodig. Het gebruik van grond van de gemeente moet wel worden gemeld bij de afdeling Infra & Wijkbeheer. Voor het gebruik van de grond is huur verschuldigd.