Textielinzameling organiseren

Op grond van de Afvalstoffenverordening Nijkerk en het Afvalstoffenbesluit wijst de gemeente Nijkerk per kalenderjaar vier charitatieve instellingen aan als inzamelingsdienst voor textiel afkomstig uit huishoudens. Elke aangewezen instelling mag éénmalig gedurende een maand textiel inzamelen in de gehele gemeente Nijkerk.

Hoe werkt het?

Na aanmelding wordt een keuze gemaakt uit de instellingen die aan de onderstaande criteria voldoen:

  • De instelling dient te beschikken over het CBF-Keur/CBF-Verklaring van geen bezwaar/CBF-certificaat voor kleine goede doelen;
  • De aanvraag moet voor 1 november, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft,ingediend zijn;
  • De instelling heeft het langst niet in de gemeente Nijkerk een inzamelingsactie georganiseerd;
  • Lokale, binnen de grenzen van de gemeente Nijkerk opererende instellingen, zijn tenminste in het bezit van een ANBI status.

Er wordt een rouleersysteem gehanteerd onder de instellingen en de inzamelingen. De inzamelingen worden verdeeld over het jaar. Dit zijn de maanden februari, april, september of november.

Aanwijzing

Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een besluit genomen welke charitatieve instellingen in het jaar daarop textiel mogen inzamelen. De vier instanties die worden aangewezen ontvangen hierover een brief. Dit betekent dat wanneer u in november van dit jaar geen brief heeft ontvangen u niet aangewezen bent voor de inzameling in het komende jaar.

Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden door het online formulier in te vullen.