Als u een uitkering van ons heeft, moet u het aan ons melden als u op vakantie gaat en als u van vakantie terugkomt.

Als u op vakantie gaat, kunt u dat op de gebruikelijke manier aan ons doorgeven. Dit is via het formulier vakantiemelding, digitaal (met DigiD) via de website, via e-mail aan loketmo@nijkerk.eu of aan uw klantmanager Inkomen of via het wijzigingsformulier.

Nu het Loket MO vanwege het Corona-virus beperkt open is, kunt u zich niet altijd persoonlijk aan het Loket terugmelden. Ook zijn de huidige maatregelen in het kader van het Coronavirus erop gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Daarom is het tijdelijk mogelijk om bij terugkomst het formulier Terugmelding vakantie in te vullen en aan ons op te sturen (Postbus 1000, 3860 BA NIJKERK) of in de brievenbus van het stadhuis achter te laten. Het is dus niet noodzakelijk dat u afspraak maakt om u bij het Loket persoonlijk terug te melden. Denkt u er aan dat u binnen één dag na uw terugkomst de formulieren inlevert of opstuurt?

Zorgt u ervoor dat u ook bewijsstukken inlevert waaruit blijkt op welke dag u vertrokken bent naar het buitenland en op welke dag u weer terug was? Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit vliegtickets, stempels in uw paspoort of bankafschriften. Het kan zijn dat de gemeente u later nog om aanvullende stukken vraagt.

Het formulier Terugmelding vakantie kunt u downloaden.
Vergeet u niet om de gevraagde bewijsstukken bij te voegen?

En vergeet u ook niet om het wijzigingsformulier in te leveren als u inkomsten heeft of als één van de andere vragen op het wijzigingsformulier aanleiding geeft om een wijziging in uw situatie aan ons door te geven?

Let op: dit betreft een TIJDELIJKE wijziging in de procedure!

Heeft u vragen over dit bericht? Belt u ons dan gerust op via 14 033.