We zijn bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Torenstraat en het rondje om de Grote Kerk. Het gaat hierbij voor de Torenstraat om het deel vanaf de Kolkstraat tot aan de kruising Brink/Nieuwstraat. Het rondje om de Kerk gaat over een deel van de Holkerstraat, de Kerkstraat en een deel van de Gasthuisstraat.

Waarom doen we dit?

De Torenstraat is onderdeel van de binnenring die het centrumgebied van Nijkerk ontsluit. Het rondje om de Grote Kerk hoort bij het centrumgebied. In de visie Aantrekkelijk Nijkerk is bepaald dat deze binnenring en het rondje om de Grote Kerk dezelfde uitstraling krijgen als het centrumgebied. Ook is er besloten de inrichting van de binnenring zo aan te passen dat het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd.

Concept definitief ontwerp

Vooraf hebben we uitgebreid overlegd met de werkgroep Openbare Ruimte Platform Binnenstad Nijkerk over de kaders en randvoorwaarden voor het ontwerp van deze herinrichting.
Op 27 februari hebben we een inloopbijeenkomst in De Schakel gehouden. Daar hebben we het voorlopige ontwerp voor deze herinrichting laten zien. Deze inloopbijeenkomst was goed bezocht en we hebben veel ideeën opgehaald. Waar dat kan en moet zijn de opmerkingen en ideeën verwerkt in het concept definitief ontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het concept definitief ontwerp “Herinrichting Torenstraat en rondje om de Grote Kerk te Nijkerk” vier weken ter inzage te leggen voor bewoners en belanghebbenden.
U vindt het ontwerp onderaan deze webpagina. Daar vindt u ook het overzicht met de ontvangen reacties en onze antwoorden daarop.
 

Inspraakprocedure

Het concept definitief ontwerp met bijbehorende stukken ligt van 29 maart tot en met 28 april 2024 ter inzage. Tijdens de inspraakperiode kunt u als belanghebbende, online (wat de voorkeur heeft) of schriftelijk uw reactie (zienswijze) doorgeven. De zienswijze dient u uit te leggen en te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, postbus 1000, 3860 BA te Nijkerk.

Aanvullende opmerking

Voor de volledigheid melden wij dat deze inspraakprocedure gaat over de herinrichting van de Torenstraat (het deel van de Kolkstraat tot aan de Nieuwstraat) en het rondje om de Grote Kerk. Deze inspraakprocedure gaat niet over de projecten Ontwikkeling Kerkplein en de ontwikkeling van Het nieuwe Sint Jozef. 

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en besproken door het college. Het college zal de behandelde zienswijzen bekijken en een definitief besluit op het ontwerp nemen.

Tegelijk gaan we de uitvoering voorbereiden om in het najaar van 2024 te kunnen starten met deze herinrichting. Naar verwachting duurt deze herinrichting ongeveer 4 tot 5 maanden. Natuurlijk worden omwonenden en andere betrokken tegen die tijd daar over geïnformeerd.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze herinrichting, dan kunt u contact opnemen met Peter Bruel. U kunt hem bereiken door te bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk (033) 247 22 22.