Indien tijdens de intake van het schuldhulpverleningstraject blijkt er naast de financiële hulpvraag ook behoefte heeft aan extra ondersteuning m.b.t. de bedrijfsvoering of de ondernemersvaardigheden, dan kan begeleiding en training worden aangeboden vanuit IMK. Aan de hand van de ernst van de situatie en de aard van de hulpvraag kan bepaald worden om de ondernemer (in eerste instantie) met klassikale (online) workshops te ondersteunen of dat het noodzakelijk is om hem direct toe te leiden tot een individueel traject.

Klassikale trainingen

Er wordt getraind in specifieke aspecten van de bedrijfsvoering of het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Onderwerpen van de (online) workshops zijn onder meer:

  • Commerciële vaardigheden
  • Markt en marketing (ook in tijden van crisis) 
  • Verkoopvaardigheden en acquisitie
  • Financiële bedrijfsvoering/ budgetteren
  • Prijsbepaling en exploitatie
  • Ondernemersvaardigheden en marktonderzoek 

Het totale programma bestaat uit 11 verschillende trainingen en in overleg met de gemeente kan vastgesteld worden welke thema’s relevant zijn. Deze trainingen geven concrete handvatten gebaseerd op de praktijk en kunnen voor aantal ondernemers voldoende zijn om zelf de problemen op te lossen. Voor deze ondernemers is dan regelmatig een verdere vervolgstap niet meer nodig.

Individueel coaching traject

Een individueel coaching traject wordt na afstemming met de gemeente Nijkerk aangeboden aan ondernemers waarvan reeds bij het intakegesprek helder is dat er een grote, acute behoefte is aan coaching die een individuele aanpak noodzakelijk maakt. 

Het gaat hier om specifieke hulpvragen die een maatwerk aanpak behoeven, bijvoorbeeld training en advies op het gebied van propositie, marketing, verdienvermogen of bedrijfsvoering van de onderneming, en het verbeteren van de vaardigheden in acquisitie, het vergroten van het financieel inzicht in de eigen bedrijfsvoering of het doorvoeren van rendementsverbeteringen. 
 
Het individueel coaching traject wordt verzorgd door een ervaren bedrijfsdeskundige van IMK. Tijdens het traject zullen afhankelijk van de behoefte 1 tot 3 gesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken duren ongeveer 60 minuten (exclusief voorbereiding en afronding).den. IML hecht veel waarde aan goed contact met de ondernemer. Tijdens het individuele traject is de professional, op initiatief van de ondernemer, ook buiten de geplande adviesgesprekken beschikbaar voor het beantwoorden van vragen; telefonisch, via Whatsapp of e-mail.