U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Hoe werkt het?

Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

Op basis van hiervan kan een aanvraag worden toegestaan of geweigerd. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg, dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

Afdeling Dagelijks Beheer voert de werkzaamheden uit op de grond van de gemeente. De kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de belanghebbende. Hiervoor wordt vooraf een vrijblijvende offerte gemaakt en wordt er contact met u gezocht. De betaling dient voor de aanleg voltooid te zijn.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.
  • Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.