De coronamaatregelen hebben de afgelopen twee jaar diepe sporen nagelaten bij ondernemers. Veel steunmaatregelen zijn in het najaar van 2021 vervallen, en we zien dat ondernemers niet altijd goed weten waar ze nu terecht kunnen voor steunmaatregelen en voor hulp bij hun (geld)zorgen. In samenwerking met de gemeentelijke ondernemersloketten heeft de Ondernemersdesk Regio Foodvalley daarom een overzicht gemaakt van alle relevante steunmaatregelen die beschikbaar zijn, de belangrijkste voorwaarden en waar je deze kan aanvragen. Zo proberen we alle ondernemers in de regio zo goed mogelijk te ondersteunen naar herstel.

Tegelijkertijd weten we dat niet elke ondernemer geholpen is met deze maatregelen, en dat er ondernemers zijn die geldzorgen hebben. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met de Ondernemersdesk Regio Foodvalley of met uw gemeentelijke ondernemersloket. Dan kunnen we samen kijken naar uw situatie en eventuele oplossingen.

Hieronder zijn de meest relevante maatregelen weergegeven in vier categorieën:

 • A. Coronasteunpakket van de Rijksoverheid 
 • B. Regionale en lokale regelingen 
 • C. Overige initiatieven 
 • D. Terugbetaling coronasteun en belastingen

A. Coronasteunpakket Rijksoverheid

B. Regionale of lokale regelingen in Foodvalley:

Binnen de regio heeft elke gemeente vaak eigen ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, aanvullend op het pakket van het Rijk. Kijk op de website van jouw gemeente voor de precieze mogelijkheden, de meest voorkomende en relevante regelingen zijn: 

 • Opschorten van precariobetalingen (o.a. horeca) en/of reclamebelasting 
 • Ruimere mogelijkheden voor terrassen en terrasoverkappingen
 • Inzet van minimaregelingen en hulp bij schulden. Veel van deze regelingen zijn ook voor ondernemers beschikbaar en bieden inkomens- en/of administratieve ondersteuning 
 • Inzet van minimaregelingen en hulp bij schulden 
 • Inzet van specifieke middelen voor activiteiten na corona, zoals het coronaherstelfonds van de gemeente Veenendaal
 • Regionaal MobiliteitsTeam Regio Foodvalley (RMT). Het RMT ondersteunt ondernemers door personeel van werk naar werk te begeleiden, en zelfstandigen te begeleiden naar een andere baan. Meer informatie op Regionaal mobiliteitsteam(externe link).

C. Overige regelingen en instrumenten

 • KvK Zwaar Weer. Ook de Kamer van Koophandel ondersteunt ondernemers die door corona in zwaar weer terecht zijn gekomen. Op hun website staat een handige routewijzer die je (anoniem) kan gebruiken om inzicht te krijgen in jouw situatie en te zien welke stappen je het beste kan zetten met jouw bedrijf. Zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/(externe link)
 • De toekomstcheck van VNO-NCW, MKB Nederland en de KvK helpt je bij het in beeld brengen van jouw financiële positie en schetst scenario’s voor de komende 12 maanden. De check is kosteloos en vind je op https://www.ondernemen.nl/toekomstcheck(externe link)
 • Gratis adviesgesprek van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona, zie https://www.imk.nl/herorientatiegesprek/#de-regeling(externe link)
 • Begeleiding van ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Zie Over Rood(externe link)
 • Uitstel van heffing Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het kabinet heeft met energiemaatschappijen afgesproken dat ondernemers uitstel kunnen krijgen van deze heffing. Dit is echter geen verplichting voor energiemaatschappijen en hoewel de meeste energiemaatschappijen hebben toegezegd om mee te doen, is dit een afspraak die een ondernemer zelf moet maken met zijn/haar leverancier.