De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat de mogelijkheden zijn.

Minder werk voor uw personeel? Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Die uren moet je personeel dus wel hebben opgebouwd.

Lees meer op: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/index.aspx

Zzp’er in de problemen? Bbz-regeling

Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u bij de gemeente waar u woont een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Lees meer over de Bbz-regeling in de gemeente Nijkerk op onze website.

Behalve de Bbz-regeling zijn er een aantal dingen die u (eerst) zelf kunt doen:

  • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kunt u producten van andere leveranciers betrekken of uw diensten in een andere regio aanbieden;
  • Ook kunt u misschien geld uit het bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Bespreek met de schuldeisers een langere betalingstermijn dan gebruikelijk;
  • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij de eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat u overige financieringsvormen overweegt. U kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijgt u snel geld op uw rekening, maar snelheid heeft zijn prijs.

​Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen MKB-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld.

Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgever

Uitstel betalen belasting

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om  inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet men wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als men de komende maanden te laat belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen.

Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.