Uw huis verduurzamen met de Toekomstbestendig Wonen Lening

Direct een Toewijzing voor een Toekomstbestendig Wonen lening aanvragen

Heeft u een eigen woning en wilt u deze verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van onze Toekomstbestendig Wonen Lening (de uitgebreide opvolger van de Duurzaamheidslening). Bijvoorbeeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Of voor het duurzaam opwekken van uw eigen energie. Met deze lening leent u betrouwbaar, boetevrij en tegen een zeer lage rente geld van de gemeente Nijkerk. Op de websitepagina 'aanvragen persoonlijke lening' van SVn kunt u globaal berekenen wat uw maandlasten worden.
We helpen u graag mee om te investeren in duurzamer wonen en leven. Door energiebesparende maatregelen te nemen, zult u minder energie verbruiken en lagere energiekosten hebben.

LET OP: U kunt geen lening aanvragen voor maatregelen die al getroffen zijn.

Hiervoor kunt u de Toekomstbestendig Wonen Lening gebruiken

De Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente Nijkerk kunt u onder andere aanvragen voor:

Verduurzamingsmaatregelen:

 • een warmtepomp, al dan niet hybride, met uitzondering van lucht-lucht warmtepompen;
 • een bodemenergiesysteem;
 • een zonnestroom (PV)-systeem (zonnepanelen);
 • een zonnewarmtesysteem (incl. zonneboiler);
 • gevelisolatie;
 • dakisolatie, waaronder het aanbrengen van een groen dak;
 • vloerisolatie;
 • glasisolatie;
 • een Lage Temperatuur Afgifte-systeem (LTV), als onderdeel van een duurzame verwarmingsinstallatie;
 • een duurzame installatie ten behoeve van het binnenklimaat;
 • douche-WarmteTerugWin (WTW) systeem;
 • maatregelen gericht op waterbesparing;
 • maatregelen gericht op bevordering van de biodiversiteit; 
 • LED-verlichting, of gelijkwaardige energiezuinige verlichting;
 • maatregelen gericht op aardgasvrij wonen;
 • maatregelen ter bevordering van het eigen gebruik van op of om de woning geproduceerde duurzame energie;
 • laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen;
 • de aanleg van een zorgkamer op de begane grond.

Algemeen

 • afsluitkosten t.b.v. de Toekomstbestendig Wonen Lening;
 • notariskosten t.b.v. de Toekomstbestendig Wonen Lening; 
 • advisering (financieel advies, saneringsrapportage, energie maatwerkadvies);
 • asbestsanering;
 • funderingsherstel;
 • sloop bijgebouwen.

De Toekomstbestendig Wonen Lening: vier verschillende leenvormen

Om uw woning toekomstbestendig te maken, kunt u kiezen uit verschillende leenvormen. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Lees bij 'Hiervoor kunt u de Toekomstbestendig Wonen Lening gebruiken' welke maatregelen daarvoor in aanmerking komen. 
De gemeente Nijkerk verzorgt de inhoudelijke toets, SVn doet de financiële toets. Onder de kop 'Een Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen gaat zo' kunt u daar meer over lezen.
SVn is de uitvoerder en stort de lening in een bouwdepot en betaalt rechtstreeks uit aan de  aannemer/installateur.

Toekomstbestendig Wonen Lening - Leenvormen en bijbehorende kenmerken:

1. Consumptieve lening (voorheen de Duurzaamheidslening)

 • Leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor alle maatregelen. 
 •  Voor Nul op de meter-woningen, het aardgasvrij maken van de woning of asbestsanering in combinatie met een energiemaatregel, bijvoorbeeld zonnepanelen, is het leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000
 • Looptijd tot € 15.000 is 10 jaar
 • Looptijd vanaf € 15.000 is 15 jaar
 • Maximale leeftijd is 75 jaar
 • Geen afsluitkosten
 • Annuïtaire lening

2. Hypothecaire lening:

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 voor alle toegestane maatregelen
 • Looptijd tot en met € 25.000 is 10 jaar
 • Looptijd vanaf € 25.000 is 20 jaar
 • Geen maximale leeftijd
 • Afsluitkosten € 850. Deze kosten kunt u meefinancieren
 • Annuïtaire lening

3. Verzilverlening

Een hypothecaire lening waar u de overwaarde van uw woning mee kunt investeren.

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 voor alle toegestane maatregelen
 • Looptijd is 75 jaar en maximaal 40 jaar rentedragend
 • Minimale leeftijd 10 jaar vóór de wettelijke AOW leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • Geen maandlasten: uw besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • Tot 80% van de WOZ/marktwaarde incl. overige hypothecaire inschrijvingen
 • Afsluitkosten € 500. Deze kosten kunt u meefinancieren

4. Maatwerklening

Een hypothecaire lening als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen.

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen
 • Looptijd is maximaal 30 jaar
 • Leeftijdsgrens is minimaal 18 jaar
 • Eerste drie jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te bepalen of u meer kunt gaan betalen
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen
 • Restschuldgarantie door provincie en gemeente
 • Afsluitkosten € 950. Deze kosten kunt u meefinancieren
 • Alleen mogelijk bij gedwongen collectieve en/of wijkgebonden aanpak

De hoogte van de rente verschilt per lening en leningvariant. Kijk voor de actuele rente op de website van SVn
De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.

Op 'Bekijk het aanbod in jouw gemeente | SVn' vindt u alle informatie over de verschillende leenvormen.

Voorwaarden Toekomstbestendig Wonen Lening Nijkerk

De aanvrager

 • van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ consumptief is een eigenaar of eigenaar-bewoner is van de gemeente Nijkerk. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt
 • van een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ hypothecair is een eigenaar of eigenaar-bewoner is van de gemeente Nijkerk. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager
 • van een ‘Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening’ is een eigenaar-bewoner van de gemeente Nijkerk. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden
 • van een ‘Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening’ is een eigenaar-bewoner van de gemeente Nijkerk die niet in aanmerking komt voor een van de andere lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager
 • Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw en nieuwbouw met bijgebouwen 
 • Voor elke lening geldt dat er minimaal één energiemaatregel van de hierboven genoemde duurzaamheidsmaatregelen onderdeel moet zijn van de plannen

Dit mag ook:

U mag ook een lening aanvragen zodat u mee kunt doen een duurzaam participatieproject in de gemeente Nijkerk. Bijvoorbeeld aan Zon op Nijkerk.

Dit mag niet:

(Bij)gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt zijn uitgesloten van de regeling.

Goed om te weten

 • Wees op tijd met het aanvragen van een Toekomstbestendig Wonen Lening bij gemeente Nijkerk. De gemeente heeft een bepaald bedrag voor het verstrekken van Toekomstbestendig Wonen Leningen en als het bedrag op is, kan de lening niet meer worden verstrekt
 • U kunt altijd boetevrij extra aflossen. Daarbij is het minimale bedrag € 250 per keer.

Lees ook de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk

Een Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen gaat zo

 • Het aanvraagformulier voor de nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening vult u online in. U kunt het aanvraagformulier invullen wanneer u inlogt met uw DigiD.
 • U omschrijft uw plannen voor het nemen van duurzame maatregelen
 • En onderbouwt het bedrag dat u wilt lenen met offertes (dus géén factuur)
 • Wanneer de gemeente uw aanvraag voor de Toekomstbestendig Wonen Lening  binnen heeft, dan laten we u binnen twee weken weten of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er nog aanvullende informatie nodig is
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u per e-mail een brief (een zgn. ‘toewijzing') van ons met daarin de uitleg over de vervolgstappen
 • Ga met de toewijzing naar svn.nl, vul de aanvraag volledig in en upload alle benodigde documenten. SVn toetst uw aanvraag
 • Vraagt u een consumptieve lening aan? Dan ontvangt u bij een positieve beoordeling direct een offerte. Bij een hypothecaire lening ontvangt u een offerte als de aanvraag helemaal compleet is, beoordeeld en goedgekeurd
 • Gaat u akkoord met de offerte, dan stuurt u deze getekend terug naar SVn. Bij een consumptieve lening gaat deze direct in. Bij een hypothecaire lening gaat deze in nadat u bij de notaris bent geweest
 • SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot. Dit betekent dat SVn de declaraties van de maatregelen rechtstreeks vanuit het bouwdepot uitbetaalt aan de aannemer/installateurs.

Let op: in het aanvraagformulier moet u aangeven welke leenvorm u wenst. Besluit daarom vóórdat u met uw DigiD het formulier invult:

 • Welke leenvorm u kiest op De Toekomstbestendig Wonen Lening: vier verschillende leenvormen
 • Aan welke voorwaarde u voldoet op Voorwaarden Toekomstbestendig Wonen Lening Nijkerk

Fijn dat u deze stappen wilt zetten om duurzame maatregelen te treffen!

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is verwerkt?

Wanneer de aanvraag volledig is, duurt het circa twee weken voordat deze door SVn is verwerkt. Let op: kosten die u maakt voordat de lening is toegekend, kunt u niet meer declareren. Vraag de lening dus ruim op tijd aan, voordat de werkzaamheden starten.

Hoe lang duurt het voordat de lening wordt uitbetaald?

Wanneer de gemeente uw aanvraag voor de Toekomstbestendig Wonen Lening heeft gehonoreerd, kunt u starten met de werkzaamheden. De facturen voor de werkzaamheden waarvoor u onze lening heeft aangevraagd (en waar u akkoord van SVn op heeft gekregen), kunt u vervolgens declareren bij de SVn. De SVn streeft naar een uitbetaling binnen twee tot vier weken.

Wat betekent een ‘consumptieve lening’?

Een consumptieve lening is een lening die u gebruikt voor het kopen van producten en/of diensten. Bijvoorbeeld: u schaft zonnepanelen aan en betaalt ook arbeidskosten voor het installeren van de panelen. Beide kosten kunt u financieren met de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Wat is een bouwkrediet?

Een krediet is een lening die u aanvraagt voordat u de kosten maakt. Let op: u mag de kosten pas maken nadat de Toekomstbestendig Wonen Lening is toegekend.

Ik voer zelf de werkzaamheden uit van de maatregelen die ik tref. Kan ik deze arbeidsuren laten uitbetalen via de Toekomstbestendig Wonen Lening?

Nee, dat kan niet. De Toekomstbestendig Wonen Lening wordt uitbetaald op basis van de facturen die u indient. En deze facturen zijn gebaseerd op de offerte die u heeft ingediend bij uw aanvraag voor de lening. Wat u kunt declareren zijn daadwerkelijk gemaakte kosten voor het realiseren van de duurzame maatregelen die u neemt. Als u de maatregelen zelf uitvoert, maakt u geen kosten voor arbeid. Dit kunt u dus niet declareren. Uiteraard kunt u de kosten voor de materialen wél declareren.

Ik heb al een keer een lening toegezegd gekregen. Kan ik hem dan nog een keer aanvragen voor iets anders?

Heeft u al eerder een lening toegezegd gekregen, maar neemt u nog meer duurzame maatregelen waarvoor u de Toekomstbestendig Wonen Lening goed zou kunnen gebruiken? Dan kunt u deze in principe nogmaals aanvragen. Er wordt dan uiteraard wel opnieuw getoetst of u, naast de al lopende lening(en), in staat bent een volgende lening af te lossen binnen de termijnen en volgens onze voorwaarden.

Zijn er nog meer subsidies of financiële regelingen op het gebied van duurzaamheid?

Jazeker. Kijk op deze pagina.

Hulp nodig? Het Energieloket kan helpen

Heeft u nog aanvullende vragen? Dan kan het Energieloket u wellicht helpen. U kunt contact opnemen via 033 - 247 22 22 of energieloket@nijkerk.eu.

Meer weten over verduurzamen in Nijkerk? Kijk dan op www.duurzaam-nijkerk.nl. U vindt hier alles over duurzame maatregelen die u kunt nemen, subsidies en regelingen hiervoor en over het beleid van de gemeente.