Als u een uitkering van ons krijgt, moet u aan ons doorgeven als u op vakantie gaat. Ook als u van vakantie terugkomt. Dit geldt voor vakanties in Nederland en naar het buitenland. Per kalenderjaar mag u maximaal 28 dagen met behoud van bijstandsuitkering (Participatiewet) naar het buitenland. Ook als u naar het buitenland gaat voor iets anders dan een vakantie, telt dit mee voor de 28 dagen. Bijvoorbeeld als u op familiebezoek gaat om dat iemand in het buitenland ziek is.

Hieronder leest u kort wat u moet doen als u op vakantie of naar het buitenland gaat.

Als u op vakantie gaat of naar het buitenland reist, moet u dat minimaal één week van tevoren aan ons doorgeven. Dit kan via het formulier vakantiemelding, online (met DigiD) via de website, via e-mail aan loketmo@nijkerk.eu, aan uw klantmanager Inkomen of via het wijzigingsformulier. Door uw verblijf in het buitenland op tijd te melden, voorkomt u dat wij u een boete moeten opleggen. U heeft namelijk de plicht om ons te laten weten als u op vakantie gaat of als u om een andere reden langer weg bent naar het buitenland.

Als u weer terugkomt, moet u zich weer terugmelden. Meldt u zich uiterlijk één werkdag na terugkeer van uw buitenlandse vakantie persoonlijk bij het loket van het Sociaal Team. U kunt daar bij uw vakantiemelding al een afspraak voor maken. Bent u samen met uw partner op vakantie in het buitenland geweest, meldt u zich dan beiden persoonlijk terug. Bij de terugmelding levert u zo nodig de wijzigingsformulieren over de vakantieperiode in en vult u het formulier terugmelding vakantie in. Neem ook uw paspoort/ID-bewijs (en dat van uw eventuele gezinsleden) en reisbescheiden (vliegtickets, treinkaartjes en dergelijke) mee. Als u zich later dan één werkdag na terugkeer meldt, geldt de dag vóór terugmelding als einde van uw vakantie.

Zorg ervoor dat u ook bewijsstukken inlevert waaruit blijkt op welke dag u vertrokken bent naar het buitenland en op welke dag u weer terug was. Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit vliegtickets, stempels in uw paspoort of bankafschriften. Het kan zijn dat de gemeente u later nog om aanvullende stukken vraagt.

Het formulier Terugmelding vakantie kunt u downloaden.

Alle regels over vakantie en uw uitkering vindt u in onderstaand document. Hierin vindt u ook de papieren versie van het formulier om uw vakantie te melden. U kunt uw vakantie ook online melden.
Lees meer in het document Uitkering Participatiewet – vakantie en uw uitkering.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via nummer (033) 247 22 22.