Veilig Thuis is het centrale landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dag en nacht bereikbaar via (0800) 2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Veilig Thuis is de nieuwe naam van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), die per 1 januari 2015 samen zijn gegaan.