Veilig Thuis is het centrale landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dag en nacht bereikbaar via (0800) 2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. Dit kunnen kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders zijn. Veilig Thuis geeft ook advies en ondersteuning aan professionals en vrijwilligers.

Wanneer kunt u bellen?

Vertrouwt u het bij iemand thuis niet? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt of weet dat er geslagen wordt of omdat iemand verwaarloosd wordt? Dan kunt u dit bespreken met Veilig Thuis via telefoon 0800-2000 of www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Wilt u advies of hulp voor uzelf of voor een ander? Een hulpverlener van Veilig Thuis luistert goed naar uw verhaal. U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. De hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er misschien nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Voor professionals

Leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld contact opnemen met Veilig Thuis. Ze kunnen advies vragen en eventueel een melding te doen. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle, eerste inschatting van de veiligheid.

    Telefoonnummers

    Wilt u advies en hulp voor een ander of voor uzelf? Bel (0800) 2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!
    Meer info vindt u op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of op Veilig Thuis infoblad.