Veilig Thuis is het centrale landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dag en nacht bereikbaar via (0800) 2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Veilig Thuis is de nieuwe naam van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), die per 1 januari 2015 samen zijn gegaan.

Als u het bij iemand thuis niet vertrouwd, bijvoorbeeld omdat u weet dat er geslagen wordt of omdat iemand verwaarloosd wordt, kunt u een melding doen bij Veilig Thuis via www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Wilt u advies en hulp voor uzelf of een ander? U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. De hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Leerkrachten, huisartsen en andere professionals kunnen volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld contact opnemen met Veilig Thuis en om een advies te vragen en een eventuele melding te doen. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid.

Wilt u advies en hulp voor de ander of voor uzelf? Bel (0800) 2000. Is er direct gevaar, bel dan 112!

Meer info vindt u op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Ontspoorde zorg en ouderenmisbruik

Uit onderzoek blijkt dat 5,5% van de 65+’ers ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling.
Jaarlijks gaat dat om 2,1% van de thuiswonende ouderen. Kwetsbare ouderen die slachtoffer worden van ontspoorde zorg of ouderenmisbruik zijn niet per definitie ouderen met ernstige problematiek. Wel komt uit onderzoek naar voren dat slachtoffers van ontspoorde zorg of ouderenmisbruik vaak te kampen hebben met financiële problemen, eenzaamheid of een chronisch gezondheidsprobleem zoals dementie.

Lees meer over dit onderwerp op de pagina 'Ontspoorde zorg en ouderenmisbruik'.