Informatie voor ouders, scholen en zorgaanbieders.
 Als er vermoedens zijn van dyslexie.

Dyslexie is er in verschillende vormen. Voor kinderen met ernstige dyslexie (ED) is er een vergoedingsregeling 
Als er vermoeden is van ED: hoe verder?

  1. Als de school denkt aan ED dan volgt de school het landelijke protocol dyslexiezorg. U kunt dit vinden op: www.nkd.nl.

  2. U als ouder(s) / verzorger(s) worden betrokken en uw akkoord is nodig voor een aanvraag van een beoordeling van ED.

  3. De school vraagt de beoordeling aan door contact op te nemen met de persoon binnen de gemeente die ED beoordeelt. De beoordelaar bekijkt de situatie. Zij adviseert de gemeente, de school en u als ouder(s) / verzorger(s) of er vermoedens zijn van ED. En of uw kind, of de leerling, in aanmerking komt voor een vergoed ED traject. 

  4. Als de aanvraag positief is beoordeeld, dan ontvangt u als ouder(s) / verzorger(s) een beschikking van de gemeente Nijkerk. Er mag dan samengewerkt worden met een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder in de jeugdhulpregio FoodValley.  De school en de beoordelaar dyslexie kan u / jullie eventueel advies geven als u dat wilt.

Voorwaarden:

  • Vergoeding is er alleen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
  • Het onderzoek en eventueel de behandeling worden alleen vergoed, als een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder in FoodValley deze uitvoert. De zorgaanbieder bepaalt na het onderzoek of het kind recht heeft op vergoede dyslexiebehandeling.

Wilt u meer informatie over dyslexie?

Ouders | Dyslexie Centraal
Oudervereniging Balans
Informatieve site over dyslexie: www.dyslexiecentraal.nl