Heeft u een idee om de verkeersveiligheid binnen de gemeente Nijkerk te verbeteren en bent u daarvoor op zoek naar financiële ondersteuning? Misschien komt uw idee in aanmerking voor subsidie! Subsidie is mogelijk voor activiteiten en projecten die worden georganiseerd door een vereniging of stichting. Denk hierbij aan campagnes of mottoborden. De regeling is bedoeld voor activiteiten en dus niet voor aanpassingen aan de weg.