Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.
 

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren binnen 36 uur of na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester en van een (huis)arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.
Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
 

Wat moet ik doen?

U, of de uitvaartondernemer, kan een aanvraag indienen bij de burgemeester, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. De burgemeester beslist dan over de aanvraag. Een arts moet dan verklaren dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt.
 

Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van (huis)arts of lijkschouwer.