De Verwijsindex is een digitaal systeem dat meldingen (signalen) van verschillende hulpverleners registreert over problemen met jongeren tussen 0 en 23 jaar.

Wanneer er twee of meerdere meldingen over dezelfde jongere binnenkomen, krijgen de betrokken hulpverleners hierover een e-mail. Zo komen hulpverleners sneller met elkaar in contact en kunnen met elkaar verdere behandeling bespreken.

Dit is gebruikelijk vanuit gemeentelijk (en landelijk) beleid. Jeugdgezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, leerrecht consulenten/leerplichtambtenaren en justitie gebruiken de Verwijsindex.

Als de consulent een signaal over uw kind afgeeft in de Verwijsindex, wordt u als ouder of verzorger hierover geïnformeerd.

Informatie van derden:

  • Openbaar Ministerie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Rijksoverheid
  • Verwijsindex Risicojongeren
  • Bureau HALT
  • Team Jeugd
  • Jongerenwerk