Als een jongere niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, spreken we over verzuim.
Er zijn verschillende soorten verzuim: absoluut verzuim, relatief verzuim en luxe verzuim.

Absoluut verzuim

 • Zodra een jongere tussen de 5 en 18 jaar geen schoolinschrijving of vrijstelling heeft, is er sprake van absoluut verzuim.
 • De consulent leerrecht gaat met de ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de jongere in gesprek om alle mogelijkheden tot een schoolinschrijving te bespreken. Er worden afspraken gemaakt.
 • Houden de ouder(s)/verzorger(s) zich niet aan de gemaakte afspraken, dan riskeren zij een proces-verbaal.
 • Bij een proces-verbaal beslist het Openbaar Ministerie over de zaak.

Relatief verzuim

 • Als een jongere staat ingeschreven op een school en verzuimt, heet dit relatief verzuim.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.
 • Bij geoorloofd verzuim is de jongere niet op school, maar heeft hiervoor een geldige reden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte of verlof . Bij zorgwekkend ziekteverzuim zal de school de school-/jeugdarts inschakelen.
 • Bij ongeoorloofd verzuim is de jongere niet op school en heeft hiervoor ook geen geldige reden. 
 • Een school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij team leerrecht. Zij doen dit via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
 • De consulent leerrecht gaat met de jongere en één van de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek over het verzuim. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim zo snel mogelijk te laten stoppen. 
 • Indien de ouders/verzorgers en de jongere niet voldoen aan de afspraken riskeren zij een proces-verbaal. Een jongere vanaf 12 jaar kan naar Bureau Halt verwezen worden of een proces-verbaal krijgen.
 • Bij een proces-verbaal beslist het Openbaar Ministerie over de zaak en kan de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen.

Luxe verzuim

 • Er is sprake van luxe verzuim als een jongere zonder toestemming van de schooldirecteur of de consulent leerrecht met verlof (vakantie) gaat.
 • Een school is verplicht om luxe verzuim te melden bij team leerrecht. Zij doen dit via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
 • De ouders/verzorgers, maar ook de jongere, riskeren een proces-verbaal. (Ook de jongere kan een proces-verbaal krijgen.)
 • Bij een proces-verbaal beslist het Openbaar Ministerie over de zaak.