Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een jongere niet ingeschreven kan staan op een school. Dan is er een vrijstelling nodig.

Een vrijstelling wordt voor maximaal 1 schooljaar verleend en moet ieder jaar voor 1 juli worden aangevraagd. De consulent leerrecht beslist over het verlenen van een vrijstelling.

Bijzondere omstandigheden zijn:

  • Vervangende leerplicht
  • Psychische en lichamelijke klachten
  • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt
  • Onderwijs in het buitenland
  • Trekkend bestaan vanwege beroep ouders/verzorgers

U kunt het aanvraagformulier ‘Beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht’ aanvragen bij team Leerrecht via emailadres leerrecht@nijkerk.eu of telefoonnummer (033) 247 22 22.

Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Als een kind 5 jaar wordt moet het naar school. Als blijkt dat een volledige schoolweek nog te belastend is, mag het kind tot het 6e jaar 5 uur in de week thuisblijven. Dit gaat in overleg met de schooldirecteur. Heeft het kind nog meer rust nodig? Dan kunt u nog meer uren vrij aanvragen. Hiervoor is toestemming nodig van de directeur van de school. In totaal mag het niet meer zijn dan 10 uur per week.