Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze samenleving. Veel activiteiten draaien voor een groot deel op vrijwilligers. Denkt u aan activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur, zorg en welzijn. De gemeente Nijkerk vindt dat vrijwilligerswerk ondersteuning verdient. Daarom is er het Steunpunt Vrijwilligerswerk.