In de maanden november tot en met april is het verbranden van (schoon) kap- en snoeihout in het buitengebied wel toegestaan. Dit is geregeld in de APV (artikel 5).

Hoe werkt het?

Voordat met het verbranden van kap- en snoeihout wordt begonnen, moet dezelfde dag (telefonisch) toestemming van de Regionale Brandweer zijn verkregen. Zonder toestemming van de brandweer mag geen kap- en snoeihout worden verbrand.

Wat moet ik doen?

Hiervoor kunt u de alarmcentrale van de Regionale Brandweer bellen: telefoonnummer (026) 35 55 555.