Vuur stoken

Wat is het?

U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Als u dit toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.

Let op

U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

In de maanden november tot en met april is het verbranden van (schoon) kap- en snoeihout afkomstig van houtwallen in het buitengebied wel toegestaan. Dit is geregeld in de APV (artikel 5:34). Voor het organiseren van een vreugdevuur of paasvuur waarbij u kap- en snoeihout verbrandt moet u een evenementenvergunning of melding indienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Stuur uw aanvraag aan gemeente@nijkerk.eu. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur op een plattegrondtekening
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur
  • de omvang van de brandstapel
  • u dient zelf te controleren of het stoken van vuur is toegestaan via de risicokaart van de Rijksoverheid (natuurbrandrisico.nl)

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.