Vuurwerk verkopen

Wat is het?

U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

Hoe werkt het?

Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

 • U hebt een vergunning nodig van de gemeente.
 • Het verkopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december en niet op een zondag. Valt één van deze dagen op een zondag, dan valt die dag af en komt 28 december er voor in de plaats.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

Eisen aan de opslag en verkoopruimte

Voordat u een vuurwerkverkooppunt inricht moet u nagaan of het gebruik van die locatie voldoet aan de voorwaarden. Het opslaan en verpakken of overpakken van vuurwerk is alleen toegestaan in een ruimte die voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. U moet ook nagaan of het binnen het bestemmingsplan is toegestaan om vuurwerk te verkopen.

De ruimten waar u het vuurwerk opslaat en verkoopt, moeten voldoen aan strenge eisen:

 • bepaalde loopafstand tussen het vuurwerk en de aanwezige brandslangen
 • minimaal 5 meter afstand tot licht-ontvlambare stoffen en drukhouders
 • er moet een veiligheidssymbool zichtbaar zijn
 • roken en open vuur zijn verboden in het gebouw
 • de ruimten zijn op de begane grond

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over het onderwerp vuurwerk.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt uw aanvraag insturen via gemeente@nijkerk.eu. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen
 • de locatie waar u het vuurwerk gaat verkopen
 • hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.