Bomen kappen Veenslagenweg Hoevelaken

Langs de Veenslagenweg staan lindebomen die vrij dicht op elkaar staan. In de afgelopen 35 jaar zijn deze lindes zo groot gegroeid, dat de kronen van de bomen in elkaar grijpen. Na overleg met aanwonenden is besloten om 29 bomen om en om te kappen. Ook vanuit het oogpunt van beheer is dit beter voor de bomen die blijven staan. Het straatbeeld zal niet veel veranderen. Omdat de rij bomen in de lengterichting van de straat blijft staan.

Kappen van bomen in februari

Tijdens het rooien van de bomen kunt u overlast ervaren. Soms is het bijvoorbeeld nodig om uw auto te verplaatsen. U krijgt van de aannemer nog een brief met meer informatie over het tijdstip en de maatregelen die nodig zijn.

Meer informatie?

Het bedrijf dat de bomen in de gemeente Nijkerk gaat rooien is Flier boomspecialisten www.flierboomspecialisten.nl(externe link). Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk via 033 – 247 22 22.

Wintersnoei bosplantsoen

Vanaf half januari tot eind maart dunt de gemeente waar nodig het bosplantsoen uit. Dit werk kan geluidsoverlast geven. We proberen zoveel mogelijk elektrisch gereedschap te gebruiken maar dit is niet in alle gevallen mogelijk. Omdat niet al ons gereedschap  elektrisch is. Ook is het voor sommige bomen of takken beter dat deze met een benzinemotorskettingzaag afzagen.
 

Wet en natuurbeschermingscheck

Voor het snoeien vindt er een zogenaamde Wet en natuurbeschermingscheck plaats. Hierbij voert de gemeente een controle uit op bewoonde nesten van vogels of bijen in de haag, in de haagvoet en checkt of er geen beschermde plantensoorten groeien. Bij aanwezigheid van flora en fauna stellen wij het snoeien uit tot een later moment. Of werken wij ruim om het nest heen zonder de vogels te verstoren. In de winterperiode komt dit bijna tot niet voor.