Iedereen moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Lukt dat niet, dan is het in veel gevallen de taak van de gemeente Nijkerk u te helpen bij het zoeken naar werk.