In september 2019 zijn de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van Doornsteeg vertrokken. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 is daarmee vrij gekomen. Deze achterblijvende locatie wordt herontwikkeld.

De gemeente heeft in 2020 het bestemmingsplan(externe link) voor de herontwikkeling opgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van acht woningen en vier appartementen mogelijk op het voormalige scoutingterrein. Daarbij is ook een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke als bijlage is toegevoegd bij het bestemmingsplan.

Sinds december 2020 is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. Bij aanvullend onderzoek in het voorjaar van 2021 is gebleken dat er in het plangebied eekhoorns zitten. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van deze herontwikkeling.

In 2021 zijn diverse diervriendelijke maatregelen getroffen om de eekhoorns naar het direct aansluitend gelegen groengebied te lokken. In november 2021 is geconstateerd dat er geen eekhoorns meer in het plangebied zijn. De komende periode kan verder worden gegaan met de bouwrijp maken van het gebied. Tegelijkertijd wordt ook nog een aanvullende procedure doorlopen.  

Daarna kan ook gestart worden met de verkoop van de kavels. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal 2023 zal zijn. Wij zullen geïnteresseerde kopers hierover vroegtijdig informeren via de gemeentepagina in de Stad Nijkerk en op deze website. Dat betekent dat pas vanaf dat moment inschrijving op een kavel mogelijk is.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Erik Praas of Jan Jaap Grobben via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 033 of door een e-mail te sturen aan gemeente@nijkerk.eu.