In september 2019 zijn de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van Doornsteeg vertrokken. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 is daarmee vrij gekomen. Deze achterblijvende locatie wordt herontwikkeld.

De procedure voor het bestemmingsplan(externe link) voor deze herontwikkeling is in 2020 doorlopen. Daarbij is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van acht woningen en een kleinschalig appartementengebouw mogelijk op het voormalige scoutingterrein.

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden zijn diverse diervriendelijke maatregelen getroffen om de in het gebied aanwezige eekhoorns naar het direct aansluitend gelegen groengebied te lokken. Recent is het plangebied bouwrijp gemaakt.