In de woonvisie staat welk type woningen er de komende jaren in Nijkerk nodig zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat er kansen zijn voor alle inwoners. Daarom ligt de focus op het realiseren van betaalbare woningen. En willen we daarnaast dat er woningen gerealiseerd worden die passen bij de behoefte van onze inwoners.

Om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, eist de gemeente bij ieder nieuwbouwproject dat er minimaal 35% van het aantal nieuwe woningen bestemd is voor sociale huurwoningen, met een huurprijs van maximaal € 734. Daarnaast mag maar 10% van de woningen een maximale koopprijs hebben van €250.000 en 15% een prijs van maximaal € 325.000. 

De gemeente hecht ook aan verschillende typen woning. Dus niet alleen maar rijtjeswoningen voor gezinnen. Maar ook naar kleinere woningen voor kleine huishouden en woningen die passen bij verschillende levensfasen. Zoals Tiny Houses. Of woningen waarbij alles op de begane grond te vinden is, waar gemakkelijk zorg kan worden geleverd en sociale ontmoetingen op korte afstand mogelijk zijn. 

De Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ is op 25 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.