De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

In Nijkerk heft en int GBLT (voorheen Tricijn) belastingen voor de gemeente. Hieronder valt ook de onroerende-zaakbelasting en de WOZ-waardebepaling.

GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.

Wat moet ik doen?

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.