Zo werkt het: uitgifte van kavels op bedrijventerreinen

Veel Nijkerkse bedrijven groeien en zijn op zoek naar extra ruimte. Ook ondernemers van buiten de gemeente willen zich graag hier vestigen. De vraag naar bouwkavels is daardoor groter dan het aanbod. Hoe gaat het uitgifteteam van de gemeente Nijkerk daarmee om? 

Hoe groot is de vraag naar kavels precies?

We krijgen bijna dagelijks aanvragen binnen. Het gaat dan niet alleen om bedrijven uit Nijkerk, maar ook om ondernemers uit de regio en zelfs daarbuiten. In de afgelopen jaren hebben we veel kavels uitgegeven. Westkadijk, Arkerpoort en Spoorkamp zijn inmiddels vol, op De Flier hebben we nog maar een beperkt aantal kavels beschikbaar. 

Hoe gaat de gemeente Nijkerk met die grote hoeveelheid aanvragen om?

Omdat de ruimte schaars is, voert de gemeente Nijkerk sinds 2018 een selectief uitgiftebeleid. We willen onze grond zoveel mogelijk uitgeven aan lokale bedrijven die groeien of bedrijven van buiten de gemeentegrenzen die hier waarde toevoegen. En zelfs dan moeten we nog moeilijke keuzes maken en veel bedrijven teleurstellen. 

Wanneer voegt een bedrijf hier waarde toe?

Bijvoorbeeld als een bedrijf ons foodproductiecluster versterkt. Dat foodproductiecluster is een belangrijke economische motor van Nijkerk. Nieuwe foodbedrijven of bedrijven die machines voor de foodindustrie maken, zijn daar mogelijk een mooie aanvulling op. Maar ook bijvoorbeeld technisch dienstverleners met veel hoogopgeleid personeel kunnen interessant zijn voor Nijkerk. Aanvragen voor bijvoorbeeld grote distributiecentra wijzen we af. Die vragen veel ruimte, terwijl ze relatief beperkt arbeidsplaatsen opleveren. Ook met nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen zijn we terughoudend. Daar hebben we er al behoorlijk wat van.

Wat gebeurt er als een ondernemer een aanvraag indient?

Met iedereen die een aanvraag doet voor een kavel, gaan we in gesprek. We vragen ondernemers vervolgens om een bedrijfsprofiel in te vullen. Dat profiel wordt beoordeeld door het uitgifteteam van de gemeente Nijkerk. Het uitgifteteam komt eens per maand bij elkaar en adviseert het college. Uiteindelijk beslissen de burgemeester en wethouders of een bedrijf een reservering voor een kavel krijgt. 

Waar let het uitgifteteam op bij de beoordeling van aanvragen?

We kijken naar tal van aspecten. Hoeveel ruimte heeft een bedrijf nodig, hoeveel werkgelegenheid brengt een bedrijf mee, hoe innovatief en duurzaam is een bedrijf, welke waarde voegt een onderneming toe voor de brede Nijkerkse economie? Dat zijn een aantal belangrijke aandachtspunten. Elke beoordeling is maatwerk. We maken de afweging zo zorgvuldig mogelijk, want we moeten door de grote vraag en schaarse ruimte helaas ook goede plannen afwijzen. 

Zet de gemeente Nijkerk zich ook in voor de uitbreiding van bedrijventerreinen?

Zeker. We kijken nu al vooruit hoe we in de komende 10 tot 20 jaar de economische groei van Nijkerk kunnen faciliteren. In een volgende nieuwsbrief vertellen we u wat daarbij komt kijken. 

Op de website Nijkerka28 ziet u welke kavels in Nijkerk nog beschikbaar zijn. Wilt u meer weten over de uitgifte van bouwgrond in Nijkerk? Thea Kraaij (adviseur bedrijven, lid uitgifteteam) helpt u graag verder. U kunt haar bereiken via  t.kraaij@nijkerk.eu.