Ontwikkeling Doornsteeg

De ontwikkeling van Doornsteeg is inmiddels in volle gang en is opgedeeld in 3 fasen. De woningen in fase 1 zijn inmiddels allemaal verkocht en ook de inrichting van de openbare ruimte is gereed. Ook voor fase 2 zijn de woningen inmiddels allemaal verkocht maar vinden er nog wel werkzaamheden plaats aan de openbare ruimte. Voor de derde en laatste fase van Doornsteeg is inmiddels een stedenbouwkundig plan uitgewerkt en zal in 2023 de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Naar verwachting zal eind 2023 de start van de verkoop van de eerste woningen zijn. Als het hele gebied ontwikkeld is, heeft Doornsteeg in totaal ongeveer 1.300 woningen.