De gemeente legt samen met organisaties op een aantal plekken een bijenoase aan. Dit betekent bijvoorbeeld dat we bloemen zaaien, fruitbomen planten en een bijenhotel plaatsen. In deze oase vinden de wilde bijen, vlinders en andere dieren voedsel, huisvesting en een voortplantingsplek.

Waarom doen we dit?

De wilde bijen hebben het moeilijk. Daarom is het belangrijk om ze een handje te helpen. Bijen zijn belangrijk voor onze omgeving, de natuur en ons voedsel. Ze bestuiven landbouwgewassen en wilde bloemen. Zonder deze bestuiving hebben wij geen groente en fruit. Ook zorgt deze bestuiving ervoor dat wilde bloemen vermeerderen.

De oase bij school Hoeve Hoevelaken

Leerlingen van school De Hoeve in Hoevelaken zetten zich samen met de gemeente in voor de wilde bij. Het conceptontwerp is klaar. Uitgangpunten voor dit conceptontwerp zijn: de voetbalvelden, de honden-uitlaatstrook en het hondenlosloopgebied blijven. Op een aantal plekken worden kruiden ingezaaid, fruitbomen gepland en houtstammetjes neergelegd. De stammetjes van hout kunnen gebruik worden door honden (om te spelen), om op te zitten of als stapstammetjes.

Zo gaat het verder

  • Inwoners konden reageren op het ontwerp. Op basis van reacties wordt het ontwerp op een aantal punten aangepast.
  • Op 8 april 2024 zetten we de eerste stap en plaatsen we het bijenhotel. Dit doen we samen met leerlingen van school De Hoeve en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
  • Daarna voeren we de onderdelen van het ontwerp stapsgewijs uit. Denk bijvoorbeeld aan de houtstammetjes en de kruidencirkel. Het planten van bomen en struiken kan het best in het najaar plaatsvinden.

De gemeente doet dit niet alleen

We werken samen met Provincie Gelderland, IVN Nijkerk, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, leerlingen van Basisschool De Hoeve en Lionsclub Hoevelaken.

Het ontwerp bij basisschool De Hoeve

De oase bij de begraafplaats Hoevelaken

Op 8 maart 2024 hebben we met school De Hoeve in Hoevelaken twee bijenhotels gemaakt. Eén staat nu bij de bijenoase bij de voetbalvelden. Samen met de vrijwilligers van het Laakse Pad en Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de bijenoase verder ingericht.

Ontwerp bijenoase begraafplaats Hoevelaken

Aanleg bijenoase Corlaerpark

De oase in het Corlaerpark

Deze nieuwe bijenoase is op boomplantdag 2023 gerealiseerd. De leerlingen van Basisschool Holk en praktijkschool Accent hebben ons hierbij geholpen. Andere samenwerkingspartners zijn: Provincie Gelderland, IVN Nijkerk, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Florijn B.V., wijkbewoners, Hoogstambrigade Nijkerk. De tekening is hieronder bijgevoegd.

Bekijk hier de tekeningen van het ontwerp

plattegrond bijenoase 1
Plattegrond bijenoase 2

Twee oasen in het buitengebied

Twee van de vijf bijenoasen liggen in de het buitengebied van de gemeente Nijkerk. U vindt de eerste oase op landgoed Appel. Deze oase is op 10 maart 2023 (NLdoet) gerealiseerd met de vrijwilligers van het Appelpad en beheerder van het landgoed. De tweede oase ligt op particulier eigendom aan de Schoenlapperweg.

Bijenoase Fluitekruid

Bewoners van de Fluitenkruid hebben via de stimuleringsregeling een aanvraag ingediend om een bijenoase aan te leggen en te onderhouden. Met deze speciale regeling geeft de gemeente Nijkerk de mogelijkheid om dit soort initiatieven in de leefomgeving (gedeeltelijk) te financieren.
Met trots kunnen we melden dat dit project in april 2024 is gerealiseerd.