Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

Een Alcoholwetvergunning moet u aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Een aanvraagformulier vindt u op deze pagina. Vindt u het prettiger om een afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen via (033) 247 22 22 en/of gemeente@nijkerk.eu met de medewerkers van het cluster Vergunningen, team Veiligheid.

U dient in het kader van de Alcoholwet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

 • het aantal m2 van de inrichting wijzigt;
 • een horecabedrijf of slijtersbedrijf wil starten;
 • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken;
 • de in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.

Wilt u alleen (een) nieuwe leidinggevende(n) bijschrijven? Dan kunt u hiervoor het formulier ‘wijziging aanhangsel model A’ (commercieel) of ‘wijziging aanhangsel model B’ (paracommercieel) gebruiken.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente zal u op grond van de wet Bibob vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming en wil het ondermijning zoveel als mogelijk tegen gaan. De formulieren vindt u op deze pagina.

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, id kaart of vreemdelingenpas) van alle leidinggevenden die op het aanhangsel van de vergunning moeten komen.
 • Een plattegrond van de inrichting (op schaal), inclusief terras.
 • Een kopie arbeidsovereenkomst/contract van alle leidinggevenden niet zijnde ondernemers of bestuurders.
 • Een door u ingevulde checklist inrichtingseisen.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor paracommerciele rechtspersonen).
 • Een door u ingevuld vragenformulier Bibob met de documenten die hierin worden gevraagd.

Let op! Een rijbewijs is in het kader van de Alcoholwet helaas geen geldige legitimatie.

De gemeente kan in het kader van het Bibob onderzoek om extra stukken vragen, zoals nadere toelichtingen en documenten over financiers in het kader van het onderzoek op grond van de wet Bibob.

Formulieren

Onderstaande documenten kunt u downloaden en handmatig invullen:

Formulieren t.b.v. Bibob

Online aanvragen

Online Formulier Drank & Horecawet model C

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Mocht de beslistermijn van 8 weken niet haalbaar zijn dan laat uw casemanager u weten welke termijn wel haalbaar zal zijn.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Ga voor de geldende Drank- en Horecaverordening van de gemeente Nijkerk naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.