De medewerkers van de gemeente Nijkerk willen een goede gastheer/gastvrouw zijn en u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Wij streven naar korte wachttijden, een vriendelijke ontvangst en behandeling, deskundigheid en korte levertijden. Klantgerichtheid staat bij ons voorop.
Dat geldt voor alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. 
De medewerkers zijn daarop dan ook aanspreekbaar.

Van onze bezoekers aan het gemeentehuis verwachten wij dat zij zich als een welkome gast gedragen. Natuurlijk beseffen wij dat er soms beslissingen genomen worden die vervelend kunnen zijn, of dat we een keer niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, zoals bij grote drukte. Ook in dat geval verwachten het gemeentebestuur en -personeel toch een correcte houding en enig begrip van haar bezoekers. Gelukkig een vanzelfsprekende zaak voor ons én de meeste bezoekers en inwoners. Toch kan het soms mis gaan of onduidelijk zijn wat wij van elkaar mogen verwachten. Daarom is een aantal spelregels opgesteld, ook voor uw veiligheid en de veiligheid van bestuur en medewerkers van de gemeente Nijkerk, die wij indien noodzakelijk hanteren.

Bent u te gast bij de gemeente Nijkerk, dan hanteren wij de volgende huisregels:

 1. Algemeen: wij verwachten dat u zich als gast gedraagt en het onze medewerkers mogelijk maakt hun werk goed en geconcentreerd te doen zodat ze u optimaal van dienst kunnen zijn. Mede in uw eigen belang, vragen wij u eventuele aanwijzingen op te volgen.
 2. Klantvolgsysteem: om u snel van dienst te zijn hebben wij een klantvolgsysteem in gebruik (zuil bij de receptie). U kunt daar aanklikken waarvoor u komt en krijgt dan een volgnummer. De receptionist is graag bereid u daarbij te helpen. Neemt u vervolgens plaats in de hal, uw volgnummer verschijnt op de grote schermen. Tijdens het wachten kunt u gratis een kop koffie of thee nemen. Voor uw kinderen is een speelhoekje ingericht, waarmee het wachten voor hen ook wat plezieriger wordt. Als u liever niet wacht, kunt u ook op afspraak bij ons terecht.
 3. Bezoekersregistratie: voor bezoekers die een afspraak hebben met een bestuurder of medewerker in het stadhuis hebben wij uit veiligheidsoverwegingen een bezoekersregistratie. Wilt u zich eerst melden bij de receptie, dan krijgt u een bezoekerspasje. Wilt u die tijdens uw bezoek zichtbaar dragen en bij uw vertrek weer inleveren bij de receptie? Alleen dan kunnen wij bij calamiteiten snel weten wie er allemaal in het gebouw aanwezig zijn.
 4. Huisdieren en mobiele telefoon: om u zonder afleiding te kunnen helpen zijn huisdieren in onze gebouwen niet toegestaan, u kunt uw hond eventueel aan het oog buiten de deur vastbinden; blindengeleide honden mogen natuurlijk wel mee naar binnen. Voor een ongestoord gesprek vragen wij u tevens om uw mobieltje uit te zetten als u aan de beurt bent.
 5. Vingerafdruk: komt u voor een paspoort of identiteitskaart, dan is het zowel bij de aanvraag als bij het afhalen noodzakelijk dat u schone handen heeft. De nieuwe apparatuur die uw vingerafdruk scant is namelijk erg gevoelig voor stof en vet. Hiervoor zijn aan de balie vingerdoekjes verkrijgbaar, of u kunt gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in de hal.
 6. Spreekkamer: in onze spreekkamers zijn veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Wilt u graag iemand met u meenemen in een spreekkamer, wilt u dat dan eerst overleggen met  de medewerker. Het kan soms voor de behandeling van uw zaak gewenst zijn dat wij u onder vier ogen moeten spreken.
 7. Roken, eten en drinken: Roken in openbare gebouwen is niet toegestaan, dat geldt uiteraard ook voor de gemeente. Om onze gebouwen netjes te houden wordt het nuttigen van meegebrachte dranken of etenswaren niet op prijs gesteld.
 8. Onder invloed: mensen die kennelijk onder invloed van drugs of alcohol niet redelijk aanspreekbaar zijn kunnen wij niet helpen en wordt gevraagd het gebouw te verlaten.
 9. Ongewenst gedrag: mocht u zich niet als een welkome gast gedragen (bijvoorbeeld schelden, discrimineren, schreeuwen, andere gasten of medewerkers lastig vallen), dan wordt u niet verder geholpen en aangesproken op uw gedrag. Wij zullen u vragen terug te komen, wanneer u zich weer weet te gedragen.
 10. Geweld: bij agressie en geweld stopt uiteraard onze dienstverlening. Bij misdragingen (bijvoorbeeld vernielingen of (dreigen met) geweld tegen medewerkers) wordt de toegang tot gemeentelijke gebouwen ontzegd en doen wij aangifte bij de politie; eventuele schade wordt op u verhaald. Eventuele sancties zoals een toegangsverbod, administratieve boete of het beperken van bepaalde rechten, kunnen door de burgemeester worden opgelegd.
 11. Suggesties of klachten: Uw tips of suggesties zijn uiteraard van harte welkom! Als u vindt dat u onheus of onjuist behandeld bent door één van onze medewerkers dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen. Klachten kunnen ons helpen om verbeteringen in onze dienstverlening aan te brengen. 

Een folder met daarin de klachtenprocedure is verkrijgbaar bij de receptie of via onze website