Asielzoekers

Op zoek naar opvangplekken voor 278 asielzoekers 

In Nederland zijn nog steeds te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Tot nu toe hebben wij als gemeente nog geen asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad heeft eind mei 2024 besloten dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en deze mensen een goede plek gaan bieden. Dit willen we doen volgens de Spreidingswet, ook als deze wet wordt ingetrokken. We zoeken 278 opvangplekken voor asielzoekers, waarvan 24 plekken voor alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De zoektocht naar opvangplekken

Het is niet makkelijk om opvangplekken te vinden, want de gemeente groeit en de ruimte is beperkt. De burgemeester heeft daarom alle inwoners gevraagd om mee te denken en ideeën te delen. Dit helpt de gemeenteraad om na de zomervakantie een goede beslissing te nemen over waar de opvang kan komen.

Meedoen

Van 13 juni tot en met 13 juli kon iedereen meedenken via een online vragenlijst of tijdens bijeenkomsten op 27 juni en 1, 2 en 10 juli. De opkomst was groot en de vragenlijst is veel ingevuld. Dit laat zien dat het onderwerp belangrijk is voor onze inwoners. We zien ook dat er veel vragen en zorgen zijn. Alle resultaten worden in de zomervakantie verwerkt en vastgelegd in een participatieverslag. 

Opstellen participatieverslag

Een participatieverslag is een document waarin de gemeente opschrijft wat mensen hebben gezegd tijdens gesprekken en bijeenkomsten. Het verslag laat zien welke ideeën, zorgen en meningen inwoners hebben gedeeld. De gemeente gebruikt dit verslag om te beslissen wat ze gaan doen. Het verslag is openbaar, zodat iedereen kan lezen welke reacties zijn gegeven. 

Waar komt de opvang?

Het staat nog niet vast waar de opvang komt. Om de gedachten over mogelijke plekken op gang te brengen, noemde de gemeente zelf twee terreinen en 1 gebouw waar deze opvang misschien zou kunnen komen. Ook hier kon u uw mening over geven. Direct omwonenden van deze gebieden zijn hierover geïnformeerd. Veel inwoners kregen door het noemen van deze suggesties het idee dat de keuze over de opvang al vaststaat. Hier is geen sprake van.

Na het bekijken van alle reacties en de verschillende mogelijke plekken, neemt de gemeenteraad hier na de zomervakantie een besluit over. Het staat nu dus ook nog niet vast of het om één of meer plekken gaat. De drie genoemde plekken worden op dezelfde manier gewogen en beoordeeld als alle andere mogelijke plekken die zijn aangedragen.

Afwegingskader

Om de juiste plek te kiezen, gebruikt de gemeente een afwegingskader.  Alle plekken die zijn aangedragen door inwoners en de plekken die de gemeente noemt worden hiermee getoetst. Een afwegingskader is een hulpmiddel om goed te kunnen kiezen. Het geeft een duidelijk overzicht van de dingen die belangrijk zijn bij het maken van een keuze en hoe je deze dingen moet afwegen. Zo kun je makkelijker zien wat de beste keuze is.

Vervolg

 • In juli gaat de gemeente alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit participatieverslag wordt openbaar.
 • Eind augustus/begin september stelt het college van burgemeester en wethouders een aantal mogelijke plekken voor de opvang van asielzoekers voor aan de raad. Dit verslag wordt openbaar. Het participatieverslag komt als bijlage bij dit voorstel.
 • De raad bespreekt dit voorstel in een commissievergadering op 12 september en in de raadsvergadering op 19 september 2024.
 • Tijdens de commissievergadering op 12 september is er voor iedereen gelegenheid om in te spreken over dit onderwerp. U kunt dan uw visie op het voorstel geven. De raads- en commissieleden kunnen dat gebruiken bij het vormen van hun oordeel over het voorstel. U kunt zich van tevoren aanmelden als inspreker. Meer informatie over uw mening geven over plannen van de gemeente vindt u op www.nijkerk.eu/luisteren-meepraten-inspreken.
 • Na een besluit van de raad hierover gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen.
 • De aanpak wordt vastgelegd in een plan, dat naar verwachting in december in de raad komt.
 • Dan wordt alles klaar gemaakt voor de komst van de asielzoekers. De verwachting is dat de gemeente per 1 juli 2025 de eerste bewoners kan opvangen.

Deze planning is onder voorbehoud en kan afhankelijk van omstandigheden worden aangepast.

Veiligheid

Veel vragen gaan over de veiligheid rondom de opvangplekken. Zodra er een definitieve opvangplek bekend is, worden afspraken gemaakt over de veiligheid binnen en rondom de opvangplek. Dit gebeurt in samenwerking met partners zoals de politie. Er worden huisregels opgesteld die asielzoekers moeten volgen.

Veiligheidsplan

Als de opvangplek(ken) bekend zijn, maakt de gemeente een veiligheidsplan voor de omgeving van een opvangplek. Dit plan laat zien welke afspraken er zijn gemaakt over veiligheid. De omgeving en de direct betrokkenen worden betrokken bij het opstellen van het plan. Het plan wordt beoordeeld door de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester en wordt aangepast als dat nodig is.

Meer informatie

 • Krant zoektocht opvangplekken: In 'De Stad Nijkerk' van 26 juni stond informatie over de zoektocht naar opvangplekken. U kunt de krant ook online bekijken.
 • Vlogserie: De gemeente Nijkerk maakte een vlogserie waarin experts vragen beantwoorden en mensen op straat hun mening geven. Bekijk de vlogs hier. [hier de vlogs presenteren zoals ze nu ook op de website staan. Kan dat?]
 • Oproep van de burgemeester: Burgemeester Gerard Renkema legt uit waarom de gemeente asielzoekers gaat opvangen. Bekijk de oproep via ons YouTube-kanaal.
 • Onlinebijeenkomst: Op 1 juli was er een onlinebijeenkomst. Heeft u deze gemist? Bekijk de uitzending op ons YouTube-kanaal.
 • Item van Nijkerk Nieuws: Nijkerk Nieuws maakte een video-item over de inloopbijeenkomst op 2 juli. Bekijk de video op de website van Nijkerk Nieuws.
 • Nieuwsuur: Nieuwsuur maakte een item over gemeente Nijkerk en dit onderwerp. Bekijk het item op Nieuwsuur | NPO Start vanaf 32 minuten. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de opvang van asielzoekers? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Iets betekenen?

Wilt u iets doen voor de asielzoekers? Denk aan gezamenlijke maaltijden bereiden, fietstochten organiseren of helpen met taalles. U kunt zich hier aanmelden via het online aanmeldformulier vrijwilliger asielzoekers.

Vragen

 • Heeft u vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar: asielopvang@nijkerk.eu