Bent u rechthebbende van een graf?

Een rechthebbende is een persoon, of instantie, welke eigenaar is van het grafrecht op een graf. En deze bepaalt wat er met het graf mag gebeuren en wie er begaven mag worden. Van een aantal particuliere graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende. De gemeente wil graag het grafrecht opnieuw toekennen om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden. Daarom zijn we op zoek naar nabestaanden van de overledenen die in deze graven zijn begraven.

Meer informatie leest u op https://www.nijkerk.eu/nabestaande. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Karen Willemsen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het algemene telefoonnummer 033 - 247 22 22 of per mail: gemeente@nijkerk.eu.

Medewerkers aanwezig bij de uitvaartinformatiedag van EABN

Collega’s van de gemeente die werkzaam zijn op de begraafplaats zijn aanwezig bij de EABN uitvaart informatiedag. Zij kunnen u ook informeren over hoe het zit met de rechthebbenden van een graf. De informatiedag is zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 15.00 uur. De informatiedag is in het uitvaartcentrum aan de Frieswijkstraat 56 in Nijkerk.