Van een aantal particuliere graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende. De gemeente wil graag het grafrecht opnieuw toekennen om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden. Daarom zijn we op zoek naar nabestaanden van de overledenen die in deze graven zijn begraven.