Van een aantal particuliere graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing of door het overlijden van de rechthebbende. De gemeente wil graag het grafrecht opnieuw toekennen om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden. Daarom vragen we nabestaanden van de overledenen die in deze graven zijn begraven om contact op te nemen.

Bent u, of kent u, de rechthebbende of een nabestaande van deze graven?

Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats. U bereikt deze via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk: (033) 247 22 22. Ook kunt u een aanvraagformulier invullen dan nemen wij contact met u op.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een persoon of instantie die eigenaar is van het grafrecht op een particulier graf. Deze bepaalt wat er met het graf mag gebeuren en wie er in begraven mag worden. De (nieuwe) rechthebbende is verantwoordelijk voor de betaling van de rechten en om het graf en grafmonument in goede staat te houden of eerst in goede staat te brengen.

Waarom doen we dit?

Het is belangrijk dat de administratie van de begraafplaats actueel is. Want soms is het nodig dat de gemeente contact heeft met een rechthebbende (bijvoorbeeld voor verlengen van een graftermijn). Daarnaast moet een graf ook onderhouden worden.

Wat is het proces?

De gemeente vindt het belangrijk om het proces zorgvuldig te doorlopen. We volgen daarom de volgende stappen:

  1. Plaatsen van bordjes bij de graven die het betreft, bekendmaken op de website, gemeentepagina en op het mededelingenbord.
  2. Belangstellenden hebben een jaar de tijd om te reageren.
  3. Na de reactietermijn van een jaar schrijft de gemeente de rechten over aan een nieuwe belangstellende.
  4. Heeft niemand zich gemeld? Dan kan het college besluiten om het grafrecht als vervallen te verklaren. Dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het graf.

Om welke graven gaat het?

Binnenkort vindt u op deze website een lijst van alle graven waarvan de rechthebbende onbekend is. Op deze lijst vindt u de begraafplaatsen, het grafnummer en de namen van de overledenen die in deze graven begraven zijn.

Heeft u vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Karen Willemsen van de gemeente Nijkerk. U bereikt haar op 033 - 247 22 22.