Wat is het?

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U heeft een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Bonaire
  • Sint Maarten
  • Sint Eustatius
  • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak

U vraagt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Kosten

Gratis service

Als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds of voor een pensioen in één van de lidstaten van de Europese Unie, dan wordt deze kosteloos verstrekt. Ook als u een bewijs van in leven zijn nodig hebt voor een pensioen in Suriname, de Ned. Antillen of Aruba is deze gratis.

Service tegen betaling

Hebt u het voor andere doeleinden dan hierboven genoemd nodig, dan moet u legeskosten betalen. De leges dient u bij uw aanvraag te voldoen. Ga voor het actuele kostenoverzicht naar Kosten producten Burgerzaken.

Wat heb ik nodig?

Een geldig identiteitsbewijs.

Vraagt u het bewijs aan voor een pensioenfonds? Dan hebt u ook de originele brief van het pensioenfonds nodig.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Als u het bewijs online of schriftelijk heeft aangevraagd, krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.