Informatie over de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Nijkerk

In januari heeft Gerard Renkema aangekondigd november 2024 te stoppen als burgemeester van onze gemeente. Dit betekent dat er per direct een procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester is gestart. De procedure voor de benoeming van een burgemeester staat beschreven in de Gemeentewet. De gemeenteraad heeft daarin een belangrijke rol. Hieronder staan de verschillende stappen die er de komende tijd worden genomen. Zodra er meer bekend is over een stap, of deze is afgerond, wordt dit aangevuld op deze pagina.

Een profiel

De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op. Naar wat voor persoon zijn we op zoek? Welke eigenschappen, kwaliteiten en competenties heeft de gemeente Nijkerk nodig?

Er is een vertrouwenscommissie uit de raad die de voorbereiding voor de profielschets doet. Tot en met 22 maart konden inwoners, ondernemers of organisaties via een enquête aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. De resultaten van deze enquête worden opgenomen in de profielschets. In een speciale raadsvergadering op maandag 22 april(externe link) bespreekt de gemeenteraad het voorgestelde profiel met de Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland. Vervolgens wordt het profiel vastgesteld en voor verdere behandeling aan de Commissaris van de Koning aangeboden.

Openstelling vacature en selectie kandidaten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning. In principe kan iedereen bij interesse solliciteren via een brief met motivatie, gericht aan de Commissaris. De Commissaris van de Koning maakt een selectie van kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn. Deze selectie wordt besproken met de vertrouwenscommissie, waarna wordt bepaald welke kandidaten voor een gesprek worden uitgenodigd. De vertrouwenscommissie voert vervolgens de gesprekken met de gekozen kandidaten.

Advies en aanbeveling

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Er worden dan twee kandidaten genoemd die voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. Dit gebeurt in een geheime raadsvergadering. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Na deze geheime vergadering is er een openbare raadsvergadering, waarin alleen de naam van de eerst aanbevolen kandidaat openbaar wordt gemaakt. De aanbeveling wordt, samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.

Voordracht en benoeming

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Na een gesprek met de kandidaat draagt hij deze vervolgens voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester via een Koninklijk Besluit.

Beëdiging tijdens raadsvergadering

Tijdens een speciale raadsvergadering, ook wel Installatieraad genoemd, beëdigt de Commissaris van de Koning, op grond van het Koninklijk Besluit de nieuwe burgemeester. Dit is een openbare vergadering, met vaak een feestelijk tintje.