Benoeming nieuwe burgemeester

Informatie over de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Nijkerk

In januari heeft Gerard Renkema aangekondigd november 2024 te stoppen als burgemeester van onze gemeente. Dit betekent dat er per direct een procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester is gestart. De procedure voor de benoeming van een burgemeester staat beschreven in de Gemeentewet. De gemeenteraad heeft daarin een belangrijke rol. Hieronder staan de verschillende stappen die er de komende tijd worden genomen. Zodra er meer bekend is over een stap, of deze is afgerond, wordt dit aangevuld op deze pagina.

Een profiel

De gemeenteraad heeft in een speciale raadsvergadering op maandag 22 april het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In het profiel staat welke eigenschappen en kwaliteiten de gemeente Nijkerk verwacht van een nieuwe burgemeester. De profielschets is aan het eind van de vergadering voor verdere behandeling aan de commissaris van de Koning aangeboden.

De profielschets is voorbereid door de vertrouwenscommissie uit de raad, waarin alle fracties van de raad zijn vertegenwoordigd. Bij het opstellen van het profiel heeft de commissie onder andere de inbreng benut van de enquête die is gehouden onder inwoners, ondernemers en organisaties. Via deze enquête hebben 424 respondenten aangeven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor een nieuwe burgemeester. Bekijk de uitkomsten van de enquête

Aantal sollicitanten en selectie kandidaten

De vacature heeft open gestaan van 24 april tot en met 22 mei. Op 27 mei heeft de provincie bekend gemaakt dat zich 19 sollicitanten hebben gemeld. Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 9 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 5 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 61 jaar. Er zijn 16 mannelijke en 3 vrouwelijke kandidaten. De commissaris van de Koning maakt een selectie van kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn. Deze selectie wordt besproken met de vertrouwenscommissie, waarna wordt bepaald welke kandidaten voor een gesprek worden uitgenodigd. De vertrouwenscommissie voert vervolgens de gesprekken met de gekozen kandidaten. 

Advies en aanbeveling

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Er worden dan twee kandidaten genoemd die voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie op donderdag 3 oktober. Dit gebeurt in een geheime raadsvergadering. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Na deze geheime vergadering is er dezelfde avond een openbare raadsvergadering, waarin alleen de naam van de eerst aanbevolen kandidaat openbaar wordt gemaakt. De aanbeveling wordt, samen met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.

Voordracht en benoeming

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Na een gesprek met de kandidaat draagt hij deze vervolgens voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester via een Koninklijk Besluit.

Beëdiging tijdens raadsvergadering

Tijdens een speciale raadsvergadering op 12 december beëdigt de commissaris van de Koning, op grond van het Koninklijk Besluit de nieuwe burgemeester. Dit is een openbare vergadering, ook wel installatieraad genoemd, met een feestelijk tintje.