Weet u het nog? Op 31 augustus 2021 verrichtte wethouder Wim Oosterwijk, samen met Dick Bakhuizen (voorzitter Platform Hoevelaken) en Rob Alberti (directeur aannemer NTP) de officiële starthandeling voor de herinrichting van Centrum Hoevelaken..

Inmiddels zijn we een jaar verder en is de eerste fase nagenoeg afgerond. Ook zijn de  Stoutenburgerlaan en de schoolzone bij de Schimmelpenninck van der Oye school heringericht. De aannemer moet enkel nog een paar kleine herstelwerkzaamheden verrichten en wat restpunten afronden.

De komende periode worden de vier zuilen “Welkom - Hartje Hoevelaken” bij de beide toegangen naar het centrum geplaatst en worden de portalen met de nieuwe verkeersborden ook nog geplaatst. Daarna is fase 1 van de herinrichting van Centrum Hoevelaken afgerond.

Vervolg tweede fase

Eerder is aangegeven dat we voor de herinrichting van het centrum van Hoevelaken uitgaan van het “haasje over” principe. De eerste stap (herinrichting fase 1) is gezet door de gemeente, nu zijn de ondernemers en vastgoedeigenaren aan zet. Er zijn al een aantal concrete ontwikkelingen en daarom gaat de gemeente binnenkort alvast een start maken met de voorbereidingen voor de tweede fase van de herinrichting van de openbare ruimte. Dit wordt samen opgezet met het Platform Centrum Hoevelaken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze herinrichting dan kunt u contact opnemen met Erik Praas van de gemeente Nijkerk. U kunt hem bereiken via het centrale telefoonnummer (033) 247 22 22.