CDA, PRO21 en VVD hebben voor de periode 2022-2026 hun plannen op hoofdlijnen uitgewerkt in het coalitieakkoord ‘Samen werken, samen wonen, samen leven’.