De Ontwikkelagenda 2023-2026 is de uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen wonen, samen werken, samen leven’. In de Ontwikkelagenda heeft het college acht maatschappelijke opgaven beschreven. Ambities en mogelijkheden worden in de Ontwikkelagenda nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het college kijkt naar de omvang van de investeringen, de risico’s en de mogelijkheden om te versnellen of juist te vertragen. Ook zoekt het college naar een goede balans tussen besparen en het vinden van extra middelen. De investeringen zullen per jaar verschillen.

Het college wil de Ontwikkelagenda uitwerken en uitvoeren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke en bestuurlijke partners. Dit gebeurt op een open en constructieve manier en met een juiste balans tussen de inzet van de gemeente en die van de samenleving.

Animatie Ontwikkelagenda 2023 - 2026