Als u inwoner bent van de gemeente Nijkerk en een laag inkomen heeft, kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis. Deze verzekering bestaat uit een basis- én een aanvullende verzekering. De basisverzekering vergoedt kosten die de overheid heeft vastgesteld. Niet alle ziektekosten worden door de basisverzekering vergoed. We raden  aan om daarvoor een aanvullende verzekering te nemen.

Deelnemen aan de CZM

Als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van de gemeente Nijkerk is een aanvullende verzekering verplicht. De aanvullende verzekering bestaat uit een verzekering voor medische kosten en een tandverzekering. Als u een kunstgebit heeft, is een tandverzekering niet nodig. 

CZM heeft drie opties voor de aanvullende verzekering:

 • optimaal 1 is voor mensen die weinig zorg nodig hebben;
 • optimaal 2 is een middenpakket;
 • optimaal 3 is het meest uitgebreide pakket. Dit is voor mensen met veel zorg. Bij dit pakket bent u verzekerd voor kosten van bijvoorbeeld medicijnen, eigen bijdrage Wmo/Wlz en kosten voor fysiotherapie.

Vergoedingenwijzer

De kosten die worden vergoed in de drie pakketten kunt u terugvinden op www.gezondverzekerd.nl/nijkerk of op het informatieblad ‘Vergoedingenwijzer’. Deze vindt u onderaan de pagina. 

Voorwaarden deelname

Als u gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering is er geen vermogensgrens. Wel is er een inkomensgrens. Het inkomen van iemand die alleen woont mag niet hoger zijn dan 110 procent van het bruto wettelijk minimumloon. Voor alleenstaande ouders en mensen die getrouwd of samenwonend zijn geldt een grens van 130 procent. 
Zie voor de inkomensgrenzen en de hoogte van de premie het informatieblad “Bedragen” op deze website.

Kosten 

U krijgt korting van Zilveren Kruis op de basisverzekering én een bijdrage van de gemeente Nijkerk voor de aanvullende verzekering. Kijk voor de hoogte van de huidige premies op www.gezondverzekerd.nl of op het informatieblad “Premiebedragen en betaling eigen risico” onderaan deze pagina. 

Ingangsdatum CZM

De ingangsdatum van de verzekering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: 

 • Als u al een basisverzekering heeft bij Zilveren Kruis en u vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. De ingangsdatum voor deze verzekering is de eerste van de volgende maand. 
 • Als u nog niet verzekerd bent voor ziektekosten kunt u het hele jaar een aanvraag indienen.
 • Als u ergens anders verzekerd bent  kunt u overstappen per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. 

Deelnemen?

Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u informatie vinden over de CZM. Ook ziet u op de website een keuzehulp. U kunt de CZM vergelijken met uw huidige zorgverzekering. Ook kunt u een aanvraag doen om gebruik te maken van deze collectieve verzekering. Bel  het Sociaal Team als u deze informatie op papier wilt. Daar kunnen ze u ook een papieren aanvraagformulier geven.

  Meer informatie? 

  • Voor vragen over de zorgverzekering kunt u bellen met Zilveren Kruis: (071) 751 00 33.
   Voor vragen over de inkomensgrens of als u een papieren aanvraagformulier wilt: bel met het Sociaal Team: (033) 247 22 22. 
   Voor hulp als u er niet uitkomt met formulieren: bel met Sigma Formulierenhulp: (033) 247 48 30.