Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis. Deze verzekering bestaat uit een basis- èn een aanvullende verzekering. De basisverzekering biedt de door de overheid vastgestelde vergoedingen. Niet alle ziektekosten worden door de basisverzekering vergoed. Het is aan te raden om daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Deelnemen aan de CZM

Bij deelname aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Nijkerk is een aanvullende verzekering verplicht. De aanvullende verzekering bestaat uit een verzekering voor medische kosten en een tandverzekering. Als u een volledig kunstgebit heeft, heeft u geen tandverzekering nodig. 

Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, biedt de CZM drie pakketten aan voor de aanvullende verzekering:

 • optimaal 1 is voor mensen met een lage zorgbehoefte; 
 • optimaal 2 is een midden pakket; 
 • optimaal 3 is het meest uitgebreide pakket voor mensen met een hoge zorgbehoefte. Bij dit pakket bent u verzekerd voor kosten van bijvoorbeeld medicijnen, eigen bijdrage Wmo/Wlz en kosten voor fysiotherapie.

Bekijk ook het filmpje voor meer uitleg en informatie

Vergoedingenwijzer

Welke kosten worden vergoed in de drie pakketten kunt u terugvinden op www.gezondverzekerd.nl/nijkerk of op het informatieblad “Vergoedingenwijzer”. Deze vindt u onderaan de pagina. 
 

Voorwaarden deelname

 Als u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering geldt er geen vermogensgrens maar wel een inkomensgrens. Het inkomen van een alleenstaande mag niet hoger zijn dan 110% van het bruto wettelijk minimumloon. Voor alleenstaande ouders en gehuwden geldt een grens van 130%. 
Zie voor de inkomensgrenzen en de hoogte van de premie het informatieblad “Bedragen” op deze website.

Kosten 

U krijgt korting van Zilveren Kruis op de basisverzekering èn een bijdrage van de gemeente Nijkerk voor de aanvullende verzekering. Kijk voor hoogte van de huidige premies op www.gezondverzekerd.nl of op het informatieblad “Premiebedragen en betaling eigen risico” onderaan deze pagina. 

Ingangsdatum CZM

De ingangsdatum van de verzekering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: 
•    u heeft al een basisverzekering bij Zilveren Kruis en u vraagt een uitkering voor levensonderhoud aan bij de gemeente: u kunt een aanvraag indienen voor de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. De ingangsdatum voor de collectiviteit is de eerste van de volgende maand; 
•    u bent nog niet verzekerd voor ziektekosten: u kunt het hele jaar een aanvraag indienen;
•    u bent ergens anders verzekerd: u kunt overstappen per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. U moet de aanvraag wel op tijd doen. 

Deelnemen?

Op de website www.gezondverzekerd.nl staat informatie over de CZM, is er een keuzehulp, kunt u de CZM vergelijken met uw huidige zorgverzekering en kunt u een aanvraag doen voor deelname. Wilt u liever informatie op papier en/of een papieren aanvraagformulier invullen ? Bel dan naar het Loket Maatschappelijke Ondersteuning op het stadhuis.

  Meer informatie? 

  • Heeft u vragen over de zorgverzekering? Neem dan contact op met Zilveren Kruis, telefoonnummer (071) 751 00 33.
  • Heeft u vragen over de inkomensgrens of wilt u een papieren aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Nijkerk, tel. 14 033 of maak een afspraak.
  • Wilt u hulp bij het aanvragen? Maak een afspraak met Sigma Formulierenhulp: (033) 247 4830.