Inwoners van de gemeente Nijkerk met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering voor de minima (CZM) bij Zilveren Kruis. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en de keuze uit drie verschillende aanvullende verzekeringen.

In onderstaande bestanden vindt u meer informatie. Ook op de website www.gezondverzekerd.nl/nijkerk staat informatie over deelname aan de CZM van de gemeente Nijkerk. U kunt daar de CZM vergelijken met uw eigen zorgverzekering en ook aanmelden voor deelname. Wij beschouwen die melding tevens als een aanvraag voor bijzondere bijstand voor de tegemoetkoming in de kosten van deelname.
Indien u aan de criteria voldoet en wordt toegelaten tot de CZM, krijgt u ook bijzondere bijstand van ons. Deze bijzondere bijstand is verrekend in de premie die u aan Zilveren Kruis moet betalen. Wij sturen u geen toekenningsbeschikking. U kunt de polis en de acceptgiro's die Zilveren Kruis u stuurt, beschouwen als toekenning. Indien u niet aan de criteria voldoet, sturen wij u wel een beschikking.